Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Yenilikler Ve Osmanlı Devleti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  fatma altan

  Reklam

  Yenilikler Ve Osmanlı Devleti

  Reklam
  Yenilikler Ve Osmanlı Devleti
  OSMANLI DEVLETİNDE YENİLİK (ISLAHAT) HAREKETLERİ:


  Paylaş
  Yenilikler Ve Osmanlı Devleti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  OSMANLI DEVLETİNDE YENİLİK (ISLAHAT) HAREKETLERİ:
  Osmanlı Devleti 18.yy’dan itibaren Avrupa’nın gerisinde kaldığını anlamış ve batı tarzında yenilikler yapmaya başlamıştır. ıslahat =yenilik anlamına gelir. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu alanlarda olmuştur: *yönetim, *ordu, *eğitim, *ekonomi, *kültür. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu padişah dönemlerinde olmuştur :
  III.SELİM DÖNEMİ: Bu dönemde yapılan yenilik hareketlerinin genel adı NİZAM-I CEDİT’TİR. III. selim dönemindeki bazı yenilikler şunlardır :
  * Avrupa’da sürekli elçilikler kuruldu. *kara mühendishanesi kuruldu.(mühendishane-i berr-i hümayun) *yerli malı ürünler kullanılması teşvik edildi.
  * NİZAM-I CEDİT adlı ordu kuruldu. * nizam-ı cedit ordusunun ihtiyaçları için İRAD-I CEDİT hazinesi oluşturuldu.
  Not: III. Selim dönemi Kabakçı Mustafa ayaklanması ile sona erdi.(1807)
  II. MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ:
  ASKERİ ALANDA YÖNETİM ALANINDA EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA
  • 1826- YENİÇERİ OCAĞI kaldırıldı. Devlet otoritesine karşı koyan yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla padişah otoritesi güçlendi.
  • Yeniçeri ocağı yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE adlı ordu kuruldu.
  • Orduya subay yetiştirmek için: HARP OKULU açıldı.
  • Ordunun doktor ihtiyacı için: TIBBİYE açıldı. *Divan kaldırıldı yerine NAZIRLIKLAR(BAKANLIKLAR) kuruldu.
  *tımar sistemi kaldırıldı yerine devlet memurlarına maaş bağlandı.
  *Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.
  *POSTA VE POLİS teşkilatı kuruldu.
  *Devletin aldığı kararları yayımlamak için ilk resmi gazete TAKVİM-İ VEKAY-İ çıkarıldı.
  *devlet memurlarına ceket, pantolon, fes giyme zorunluluğu getirildi.
  *divan-ı ahkam-ı adliye adlı yardımcı danışma meclisi kuruldu.
  *İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirildi.
  *Avrupa-i tarzda okullar açılmış ve Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.
  *medreselerin yanında batılı tarzında eğitim veren okullar açıldı.
  *ortaokul düzeyinde olan RÜŞTİYELER açıldı.
  NOT: II. Mahmut döneminde ayrıca ekonomik gelişme için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş; kumaş ve deri atölyeleri açılmıştır.
  ABDÜLMECİT DÖNEMİ YENİLİK HAREKETLERİ:
  Abdülmecit dönemindeki en önemli yenilikler TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANLARI’NIN yayımlanmasıdır. Bu fermanların yayınlama nedenleri şunlardır:
  *Avrupalı Devletlerin Osmanlı devletinin içişlerine karışmasını önlemek *Osmanlı devletinde yaşayan tüm halkların haklarını korumak *Osmanlı devletinin parçalanmasını önlemek.
  TANZİMAT FERMANI(GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU)
  YAYINLANMA TARİHİ: 1839 (Mustafa reşit paşa tarafından hazırlandı) ISLAHAT FERMANI
  YAYINLANMA TARİHİ: 1856
  ÖNEMLİ MADDELERİ:
  *Herkes kanunlar önünde eşittir.
  *Tüm Osmanlı halkının ırz, namus,mal ve can güvenliği devletin güvencesi altına alınacaktır.
  *Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
  *Herkes mal ve mülk hakkına sahiptir; bunları miras bırakabilir.
  *Mahkemeler herkese açık olacak; kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. ÖNEMLİ MADDELERİ:
  *Azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanınacak, kilise ve okul açmalarına izin verilecek.
  *Gayrimüslimleri(Müslüman olmayan) küçük düşürecek ifadeler kullanılmayacak.
  *Gayrimüslimlerde Müslümanlar gibi devlet memuru olabilecek.
  *Azınlıklar askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapabileceklerdir.
  TANZİMAT FERMANIN ÖNEMİ:
  *Bu ferman ile padişah ilk kez kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir. hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Bu ferman anayasacılık hareketlerinin ilk adımı sayılır.
  *can ve mal güvenliği, mülkiyet hakkı yasal güvence altına alındı.
  *Bu dönemde batılı aydın ve devlet adamları yetişmiştir.
  *Avrupa hukuk kurallarına göre yargılama yapan mahkemeler kuruldu.
  *Osmanlı devleti Tanzimat ile birlikte batılılaşma yönünde önemli bir adım attı. ISLAHAT FERMANININ ÖNEMİ:
  *Bu ferman ile daha çok gayrimüslimlerin yani Hristiyan, Yahudi gibi azınlıkların hakları düzenlenmiştir.
  *Azınlıklara devlet memuru olma hakkı verilmiştir.
  *Azınlıklara verilen geniş haklar Müslüman halkın tepkisini çekmiştir.