Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bir tarikata bağlanmak şart mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  soru

  Reklam

  Bir tarikata bağlanmak şart mıdır?

  Reklam
  bir tarikata bağlanmak şartmıdır???


  Paylaş
  Bir tarikata bağlanmak şart mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur’ân-ı Kerim ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bir Müslüman bu iki mukaddesi kendisine rehber alıp kılavuz edinirse sırat-ı müstakimi bulmuş, kendisine doğru bir yol çizmiş olur.

  Zaten bunları rehber almayan insanın olsa olsa rehberi ve yol göstericisi şeytandır. Çünkü, kâinatta iyi ve kötülerin temsilcisi vardır. Üçüncü bir yol yoktur. Bir insanın rehberi, ya iyi ve iyilerin temsilcisi olan Peygamber Efendimizdir, ya da kötü ve kötülüklerin temsilcisi olan şeytan ve onun fahrî yardımcılarıdır.

  Bununla birlikte başta sahabiler olmak üzere müçtehidler, veliler İslâm ulemâsı da insanlara hak ve hakikatı gösteren, doğru yolu işaret eden rehber ve kılavuzlardır. Bunlar zaten ilim ve irfanlarını Kur’ân’dan, Peygamberden (a.s.m.) almaktadırlar. Ve birçokları yüzlerce, binlerce insanın hidâyete ermesine vesile olmuş, hizmet etmiş, dünya ve âhiret saadetine ermesine yardımda bulunmuşlardır.

  Meselâ İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfii, İmam-ı Gazâlî, Abdülkadir Gaylânî, İmam-ı Rabbanî, Şah-ı Nakşıbend, Mevlâna ve asrımızda da Bediüzzaman Said Nursî bu mürşid ve rehber şahsiyetlerden bir kısmıdır. Bu mübarek zatların hayatları, hizmetleri incelenirse, büyüklükleri ve İslâm tarihindeki yeri kolayca görülecektir.
  Evet, bir Müslüman bu zatların sözlerini, kitaplarını, hal ve hareketlerini, devam etmiş oldukları zikir ve evradı okuyabilir, taklid edebilir ve böylece İslâmî yaşayışını zenginleştirip nurlandırabilir. Böylece bu zatlar insana mürşid olur, rehber olur.
  Bu zatları kötü gören, bir peygamber mirasçısı oldukları için imkân nisbetinde taklid etmeyen, tanımayanların da olsa olsa yol göstericisi şeytan ve kötü kimseler olur. Çünkü, bir Müslüman onları Kur’ân’a ve Peygambere uydukları için sevmekte, kitaplarını okumakta, istifâdeye çalışmaktadır.

  Mehmed Paksu, Aileye Özel Fetvalar 3. 3
  Böyle bir zamanda biyere baglı olmak şart bence 4. 4
  eğer bir tarikata bağlanmak gerekseydi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle bir tavsiyede bulunur yada uygulardı. Yol beli iz belli herşey apaçık, elbetteki soru işaretlerimizi güvenilir İslam Alimlerine danışarak okuyarak öğreneceğiz.Fakat bu bir tarikatla olmamalı.Zaten günümüzde tarikatler amacından çoktan çıkmış durumda, bu benim şahsi fikrim dir, ben doğru bulmuyorum.Hatta çok da tehlikeli buluyorum. 5. 5
  eğer bir tarikata bağlanmak gerekseydi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle bir tavsiyede bulunur yada uygulardı. Yol beli iz belli herşey apaçık, elbetteki soru işaretlerimizi güvenilir İslam Alimlerine danışarak okuyarak öğreneceğiz.Fakat bu bir tarikatla olmamalı.Zaten günümüzde tarikatler amacından çoktan çıkmış durumda, bu benim şahsi fikrim dir, ben doğru bulmuyorum.Hatta çok da tehlikeli buluyorum.
  tarikatlar zaten paygamber efendimizden yola çıkarak insanları doğru yola uğraştılıyorlar ,insan tek başına olmaz bir yol gösterici olması gerekir,tehlikeli olanlarda vardır.ama hepsi de tehlikeli değemeyiz yanlış olur Allah bizleri doğru insanlarla karşılaştırsın