Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadın kocası izin vermiyorsa hacca gidebilir mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadın kocası izin vermiyorsa hacca gidebilir mi

  Reklam
  kendisine sağlık ve zenginlik ölçüsüne göre hac farz olmuş kadın kocası izin vermiyorsa hacca gidebilirmi


  Paylaş
  Kadın kocası izin vermiyorsa hacca gidebilir mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın, kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi?

  Hanefi Mezhebi'ne göre bir hanım yanında kocası, yahut da nikah düşmeyecek kadar yakını bir erkek bulunmadıkça, tek başına hacca gidemez.

  Kadın, şartları haiz bir mahremi olduğu zaman, kocasının izni bulunmasa dahi hacca gidebilir. Kocanın, hanımının hacca gitmesine engel olması caiz olmaz. Zira kocanın hakkı farzları iskat edemez. Hac ibadeti ise farzdır. Ancak nafile hac hususunda kocasının izni olmadan yola çıkamaz. Zira kocasının nafile hactan menetme hakkı mevcuttur.

  İslâm hu-kuk-çu-la-rı-nın ço-ğun-lu-ğu-na gö-re ko-ca, ka-rı-sı-nın farz hac-cı-na en-gel ola-maz. Çün-kü bu, ilk yü-küm-lü-lük yı-lın-da ( fevrî ) farz ol-muş-tur.

  (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)bir kadın kocasından izinsiz hacca gidebilirmi,  kocası razı olmadan bir kadın hacca gidebilirmi,  kadın kocasından izinsiz hacca gidebilir mi