Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan iğneyle tomurcuk yapımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  ASLI

  Reklam

  iğneyle tomurcuk yapımı

  Reklam
  Iplikle Tomurcuk Yapımı
  Gösterirmisiniz


  Paylaş
  iğneyle tomurcuk yapımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zürefa ve KökBıyık, Tomurcuk, Boru ve YapraklarTomurcuk, bıyığın sağma tek ilmekten başlanır. Üç sıra iş*lenip üç ilmek artırılır.
  Yuvar*lanarak kare ilmeklerle en ge*niş yeri beş ilmek oluncaya ka*dar işlenir. Gene yuvarlanarak eksiltilir,
  tek ilmekte bitirilir. Tomurcuk şekli meydana gelir. Kökün üzerine, bıyıkla, tomur*cuğun ortasından ana boru baş*lanır.
  Diğer oyalardaki boru yapma işlemi gibi işlenir. Ana boru üzerine yapraklar, tek il*mekten başlanıp üç sıra işlen*dikten sonra,
  esas yaprak üç il*mekten başlanır. Beş ilmeğe kadar her sırada artırılarak, tek ilmeğe kadar eksiltilerek işlenir.
  Ana Örgeye GeçişAna boru içine ayrıca şekilde*ki gibi iki boru yapılır. Boru üç ilmekten başlanıp hiç artırıl*madan sekiz sıra işlenerek meydana gelir.
  Oya borunun üzerine şemsiye şeklinde ka*panmaktadır.
  Borunun üzerine onaltı ilmek atılır. Her ilmek döne döne bo*runun üzerine doğru artırılarak ve çirtikler yapılarak sekiz sı*ra inilir.
  Oya yukarıdan aşağı*ya doğru işlenir. Tohum yapı*lıp, ana boru içine yerleştiril*dikten sonra şekildeki gibi Kütüle bitmiş olur.
iğneyle tomurcuk yapımı,  iğneden tomurcuk yapımı,  igneyle tomurcuk yapımı,  iplikten tomurcuk ,  tomurcuk oya yapılışı,  iğne oyası gonca yapımı,  iğne oyası tomurcuk yapımı