Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Endülüslü alimler hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Endülüslü alimler hakkında

  Reklam
  endülüslü alimler hakkında lutfen bilgi verirmisiniz


  Paylaş
  Endülüslü alimler hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abdüsselam : ( 1926 - 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

  Ahmed Bin Musa :
  ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.in Hocasıdır


  Ali Bin İsa :
  ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.


  Ali Bin Rıdvan :
  ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.


  Ali Kuşçu :
  ( ? - 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.


  Ammar :
  ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.


  Battani :
  ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdanbiri.trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin..


  Bitruci :
  ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.


  Cabir Bin Eflah :
  ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.


  Cabir Bin Hayyan :
  ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.


  Cahiz :
  ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.


  Cezeri :
  ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..


  Demiri :
  ( 1349 - 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir … Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.


  Dinaveri :
  ( 815 - 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.


  Ebu Kamil Şuca :
  ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.


  Ebu’l Fida : (
  1271 - 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.bilgindir.


  Fergani :
  ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.


  Gıyasüddin Cemşid :
  ( ? - 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.


  Harizmi :
  ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.


  Hasan Bin Musa :
  ( - ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..


  Hazini :
  ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.


  Huneyn Bin İshak :
  ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.


  İbni Avvam :
  ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.


  İbni Battuta :
  ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.


  İbni Baytar :
  ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.


  İbni Cessar :
  ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.


  İbni Ebi Useybia :
  ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.


  İbni Fazıl :
  ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.


  İbni Firnas :
  ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.


  İbni Haldun :
  ( 1332 - 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.


  İbni Hatip :
  ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.


  İbni Havkal
  : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.


  İbni Heysem :
  ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.


  İbni Karaka :
  ( ? - 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.


  İbni Macit :
  ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.


  İbni Rüşd :
  ( 1126 - 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.


  İbni Türk :
  ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini.


  İbni Yunus :
  ( ? - 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom.


  İbni Zuhr :
  ( 1091 - 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.


  İbnünnefis :
  ( 1210 - 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.


  İbrahim Efendi :
  ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.


  İbrahim Hakkı :
  ( 1703 - 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.


  İdrisi :
  ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.


  İhvanü-s Safa :
  ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.


  İsmail Gelenbevi :
  ( 1730 - 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.


  İstahri :
  ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.


  Kambur Vesim :
  ( ? - 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.


  Kazvini :
  ( 1203 - 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin.


  Kemaleddin Farisi :
  ( ? - 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.


  Kerhi :
  ( ? - 1029 ) İslam Matematikçilerinden.


  Kindi :
  ( 803 - 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.


  Kurşunoğlu Behram :
  ( 1922 - ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır


  Lagarî Hasan Çelebi :
  ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.


  Macriti :
  ( ? - 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.


  Mağribi :
  ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.


  Maaşallah :
  ( 72? - 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.


  Muhammed Bin Musa :
  ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.


  Nasirüddin Tusi :
  ( 1201 - 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.


  Necmeddinü-l Mısri
  : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından.


  Ömer Hayyam :
  ( ? - 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.


  Razi :
  ( 864 - 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.


  Sabit Bin Kurra :
  ( ? - 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam
  bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.


  Sabuncu Oğlu Şerefeddin :
  ( 1386 - 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.


  Seydi Ali Reis :
  ( ?-1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.


  Şihabettin Karafi :
  ( ? - 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.


  Takiyyüddin Er Rasit
  : ( 1521 - 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.


  Zehravi :
  ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..


  Zerkali :
  ( 1029 - 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir