Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Teheccüt namazında detaylı olarak hangi duaların okunduğunu bilmek istiyorum Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Teheccüt namazında detaylı olarak hangi duaların okunduğunu bilmek istiyorum

  Reklam
  teheccüt namazında detaylı olarak hangi duaların okunduğunu bilmek istiyorum teşekkurler


  Paylaş
  Teheccüt namazında detaylı olarak hangi duaların okunduğunu bilmek istiyorum Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Efendimiz'in Teheccüd Namazında Okuduğu Dua


  ـ1ـ عن ابن عباس رَضِىَ اللّهُ عَنْهُما قال: ]كَانَ رسولُ اللّهِ # إذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ يتَهَجَّدُ قالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّموَاتِ وَا‘رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّموَاتِ وَا‘رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، أنْتَ مَالِكُ السَّموَاتِ وا‘رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، أنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ # حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ، وَبِكَ أمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإلَيْكَ أنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَمَا أعْلَنْتُ، وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّى، أنْتَ المُقَدِّمُ، وَأنْتَ المُؤَخِّرُ َ إلَهَ إَّ أنْتَ[ أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين


  1 (1816)- Hz İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) teheccüt namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu:

  "Allahım, Rabbimiz! Hamdler sanadır

  Sen arz ve semâvatın ve onlarda bulunanların kayyumu ve ayakta tutanısın, hamdler yalnızca senin içindir

  Sen semâvat ve arzın ve onlarda bulunanların nûrusun, hamdler yalnızca sanadır

  Sen haksın, va'din de haktır

  Sana kavuşmak haktır, sözün haktır

  Cennet haktır, cehennem de haktır Peygamberler haktır, Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) de haktır Kıyamet de haktır

  Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim Sana yöneldim

  Hasmına karşı senin (bürhanın) ile dâvâ açtım Hakkımı aramada senin hakemliğine başvurdum

  Önden gönderdiğim ve arkada bıraktığım hatalarımı affet

  Gizli işlediğim, alenî yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı da affet!

  İlerleten sen, gerileten de sensin

  Senden başka ilah yoktur"

  [Buhârî, Teheccüt 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24, 35; Müslim, Salâtu'l-Müsâfirin 199, (769); Muvatta, Kur'ân 34, (1, 215, 216); Tirmizî, Daavât 29, (3414); Ebû Dâvud, Salât 121, (771); Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl 9, (3, 209, 210)]

  AÇIKLAMA:

  1-Teheccüd, lügat olarak gece uyanık kalmak demektir Nihâye'de, bu kelimenin ezdâd'dan olduğu ve dolayısiyle geceleyin uyumak mânasına da geldiği belirtilirBurada gece namazı mânasında kullanılmıştır Çünkü, gerek Kur'ân-ı Kerim ve gerekse hadisler sıkça gece namazına teşvik ederler Teheccüd Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hayatında mühim bir yer işgal eder

  2-"Önden gönderdiğim" sözünden "şu ana kadar işlediğim" mânası anlaşıldığı gibi "hayatta iken işlediklerim" mânası da anlaşılabilir Böyle olunca "arkada bıraktığım" tâbirinden de "Bundan sonra işleyeceklerim" anlaşılabileceği gibi, "öldükten sonra devam edecek olanlar" da anlaşılabilirBilindiği üzere kişi öyle işler yapar ki, onun kötülükleri ölümünden sonra da devam eder, tıpkı amel defterini hayır yönüyle ölümden sonra da açık bırakan sadaka-i câriye, faydalı ilim ve hayırlı evlat gibi Şu halde öldükten sonra da menfî tesiri devam edecek hatalarımız sebebiyle tevbe istiğfar gerekmektedir

  Kütub-u Sitte Şerhi, ProfDr İbrahim Canan, Cilt 16-17

  Teheccüt namazı nasıl ve kaç rek'at kılınmalıdır?

  Teheccüd namazının en azı iki rek'attir. Sünnet olan, dört selamla sekiz rek'at kılmaktır. Dört selam kaydı imameynin görüşüdür. Teheccüdün en azının dört rek'at olduğunu ifade eden rivayetler de vardır . İbn-ü Âbidîn (rahimehullah):''Bu durumda teheccüdün en azı iki rek'at, ortası dört rek'at daha çoğu ise sekiz rek'attir diye söylemek gerekir,'' demiştir.

  Gece ve gündüz nâfilelerinin kılınışı konusunda müctehit imamlar arasında değişik görüşler ortaya çıkmıştır. İmam Mâlik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve Hanefîlerden İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed, gece namazlarının ikişer rek'atda bir selâm vermek suretiyle kılınacağına kâil olmuşlardır. Delilleri, Abdulah İbn-i Ömer (radıyallahü anhüma)'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Abdullah demiştir ki:''Birisi Peyğamber (sallallahü aleyhi vesellem)'den sordu, ben de o esnada Peygamber ile soran kimsenin aralarında bulunuyordum. O zat:Yâ Rasulallah! Gece namazı nasıl (kılınacak) dır? Diye sordu. Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem):''İkişer ikişer (kılınır). Sabahın girmesinden endişe ettiğin zaman bir rek'at (daha) kıl. (Böylece) kılmış olduğun namazların sonunu vitir (tek) yap!'' buyurdular. (30)

  Gündüz nâfilelerine gelince, Hanefiyye imamlarından İmam Muhammed ve Ebû Yusuf'a göre, onlarda dört rek'atda selâm verilir. İmâm-ı A'zam'a göre; gece ve gündüz nâfilelerinin tamamında dört rek'atda bir selâm verilir. İmâm Şafii, gece ve gündüz nâfilelerinde ikişer rek'atda bir selâm verileceğine kâil olmuştur.

  Bu konuda İmâm-ı A'zam'ın delili; Ebû Dâvud'un Süneninde tahric ettiği Hz. Âişe hadis-i şerifidir. Hz. Âişe (radıyallahü anha) ya Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) efendimizin gece namazından sorulduğunda:''Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) yatsı namazını cemaatla kılar sonra evine dönerek dört rek'at namaz kılar; sonra döşeğine uzanırdı.'' (31) cevabı vermiştir.

  Buharî'nin Hz. Âişe (radıyallahü anha)'dan rivayetinde ise Hz Âişe Peygamber aleyhisselam'ın Ramazan'da gece namazından sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:''Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın gayri (geceler) de on bir rek'at üzerine ziyâde etmiş değildir. Rasul-ü Ekrem (başlangıçta) dört (rek'at) kılardı. (Artık) o rek'atlerin güzelliğinden ve uzunluğundan sorma! Sonra Rasul-ü Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) dört (rek'at daha) kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma! Sonra üç (rek'at) kılardı…) (32)
 3. 3
  Peygamber aleyhisselam'ın gece namazı hakkında gelen rivayetler; O'nun gece namazının on bir veya on üç rek'at olduğu şeklindedir. On üç olması halinde; sekiz rek'at teheccüd, üç rek'at vitir ve iki rek'at sabah namazının sünneti şeklinde açıklanmıştır. Başka bir rivâyette, gece namazı on rek'at, bir rek'at vitir, iki rek'at sabah namazının sünneti; tamamı on üç rek'at olarak da rivâyet edilmiştir. Nitekim Hz. Âişe (radıyallahü anha) Urve'ye haber vermiştir ki; Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'in gece namazı, sabah namazının sünneti ile beraber on üç rek'attir. (33)

  Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Hz. Âişe (radıyallahü anha) şöyle demiştir:''Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) (insanların ateme dedikleri) yatsı nazmını kılıp ayrıldıktan sabah namazına kadarki arada on bir rek'at namaz kılardı. Her iki rek'at arasında selâm verir; bir rek'atle de vitir yapardı. Sabah namazında müezzin (ezanı okuyup) sustuğu, sabahın olduğunu iyice anladığı ve kendisine (haber vermek için) müezzin geldiği vakit kalkar; hafif iki rek'at namaz kılardı. Sonra ikâmet için müezzin gelinceye kadar sağ tarafına yaslanırdı.'' (34)

  Nevevî bu hadis-i şerifin açıklamasında Hz Âişe'nin:''bir rek'atle de vitir yapardı'' sözünde:''Bu vitir namazının en azının bir rek'at olduğuna ve tek bir rek'atin sahih bir namaz olduğuna delildir. Bu görüş mezhebimizin ve cumhurun mezhebidir. Ebu Hanife:''tek rek'atle vitir kılmak sahih olmaz ve tek rek'at (başlı başına) namaz olmaz'' demiştir. Halbuki sahih hadisler onu reddetmektedir,'' demiştir. (35)

  Ancak İmam Ebu Hanife'nin görüşünü kuvvetlendiren sahih rivâyetler de vardır. Hakim'in, Buharî ve Müslim'in şartlarına uygun olarak rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Âişe (radıyallahü anha):''Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) üç rek'at ile vitir yapar, bunların yalnız sonunda selâm verirdi,'' demiştir. Nesâî'nin yine Âişe (radıyallahü anha)'dan rivayet ettiği hadiste, Hz. Âişe:''Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) vitrin iki rek'atinde selâm vermezdi,'' demektedir. (36)

  Hz.Aişe (radıyallahü anhâ)'nın diğer bir rivayetinde:"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın gece namazı on rek'atti. Bir rek'at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek'at kılardı. Böylece hepsi on üç rek'at olurdu.'' (37) demiştir.

  Müslim'in Ebû Seleme'den rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte, Ebû Seleme şöyle demiştir:''Ben, Âişe'ye gelerek:''Ey anne! Bana Rasulullah sallallahü aleyhi vesellem'in namazını haber ver!'' dedim. Hz. Âişe (radıyallahü anha) : ''Rasulullah sallallahü aleyhi vesellem'in namazı, Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun gecede on üç rek'at idi. Sabah namazının iki rek'at sünneti de bunlardandı… cevabını verdi.'' (38) Devamı için....

  30-Müslim, Kitabü salâti'l Musafirîn ve Kasrihâ, 148 (749)

  31-Ebû Davud'da şu ziyade var:''...sonra dilediğin kadar uzat'', Müslim, Müsafirîn 198 (768) Ebû Davud, Salât 313 (1323-1324) Bk. Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. İbrahim Canan, C:9, S:31

  32-Bk. Sahih-i Buhârî Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi; Kâmil Miras, C.4, S.118

  33-Müslim, 124 (737)

  34-Müslim, 121 (736)

  35-Bk. Sahih-i Müslim Bi Şerh-i Nevevî, C.3, S.275

  36-Bk. Sahih-i Müslim tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, C.4, S:215, Nesêî, Kıyamu'l Leyl, 36 (3-235) Buharî, Vitir, 1, Muvatta, Salatu'l Leyl, 20 (1-125)

  37-Buhârî, Teheccüd, 10, Müslim, Müsafirîn, 121, 124 (736-737) Muvatta, Salatu'l Musafirîn, 8, (1-120) Ebû Davud, Salat, 316 (1334-1341-1361, Tirmizî, Salât, 325 (439-445) Neseî, Kıyamu'l Leyl, 30-35-36-44-53 (3,230, 233, 234, 239) Bu metin Müslim ve Ebû Davud'da gelmiştir.

  38-Müslim, Kitabu'l Müsafirîn, 127 (738)
tehecut namazi,  tehecüte hangi süreler okunur