Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Avcılığın dinimizdeki hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Avcılığın dinimizdeki hükmü nedir?

  Reklam
  av hayvanlarinin mezheplere göre hkümlerini bildirir misiniz


  Paylaş
  Avcılığın dinimizdeki hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Avlanmak meşru bir iş ve mübah bir meşguliyettir Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerimde insanların deniz ve karada avlanabileceklerini bildirmiş, bu yolla da nimetlerinden istifade edebileceğimizi beyan etmiştir
  Bu husustaki Mâide Sûresinin 96 âyetinin meâli şöyledir:
  “Deniz avı ve yiyeceği istifadeniz için size helâl kılındı Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz müddetçe size haram kılınmıştır Kıyamet Günü huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun ve yasaklarını çiğnemekten sakının”

  Avlanma başlıca üç maksat için yapılır:
  1 Etinden istifade etmek için
  2 Dişi, boynuzu ve derisinden istifade etmek için
  3 Tehlike ve zararlarından kurtulmak için

  Bunlar birer ihtiyaçtır ve bir yerde de zarurettir Bunun içindir ki, Cenab-ı Hak koyun, keçi ve benzeri evcil hayvanları kesmeyi helâl kıldığı gibi, av hayvanlarından istifade etmeyi de mübah ve meşru kılmıştır

  Sırf spor, eğlenme ve zevk için avlanmak dinen haram olmasa da bu işle meşgul olmak insanın canlılara olan merhamet ve şefkat duygularını törpüler, kalbe katılık ve gaflet verir

  Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifte bu hususa şöyle işaret ederler:
  “Çölde oturan kimse sert tabiatlı olur Avcılıkla meşgul olan kimse gafil olur”

  Bu arada “Yerdekilere merhametli ve müşfik davranın ki, göktekiler de size acısın” meâlindeki hadis-i şerifi de hatırdan uzak tutmamak gerekir

  Geyik ve ceylan gibi hayvanları avlamak, esas itibariyle caiz ve mübahtır

  Dünyada ekolojik denge denen bir hâdise var Tabiatta yaratılan ne varsa hepsi birbiriyle alakadardır Birinin eksikliğini, öbürü kapatmakta, telafi etmektedir Bir canlı türünün ortadan kaybolması, neslinin tükenmesi bu dengeyi bozmaktadır

  Bu dengenin muhafazasına yardımcı olmak içindir ki, kara ve deniz avcılığı hususunda devlet çapında tedbirler alınmakta, yasaklar konmaktadır Ayrıca avlanmanın serbest olduğu aylar da tespit edilerek ilan edilmektedir

  Şayet çevrenizdeki geyik ve benzeri hayvanların avlanması devlet tarafından serbest edilmişse avlanmak mümkündür, yoksa o hayvanların neslinin azalmasına sebep olunur ki, bu da birtakım mahzurları beraberinde getirir

  Kaynak: Mehmed Paksu Çağın Getirdiği Sorular
  Bir sebep ve ihtiyaç yokken sultana yaklaşan kimse de fitneye maruz kalır Ancak yukarıda hadis-i şeriflerde geçen hususlara ilave olarak, bir de meselenin bilinen şu ciheti vardır: Bu hayvanların nesli gittikçe azalmakta, bazı cinsleri de tamamen yok olmaya yüz tutmaktadır
  http://www.muminem.org/konudisi-soru...iyecekler.html 3. 3
  ahmet
  zevk için öldürülen hayvanlar var sırf zevki sefa olsun diye bunun vebali büyük bence