Özel Gün ve Gecelerimiz ve Miraç Kandili Forumundan Hadislerle Miraç,Miraç'ta neler oldu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadislerle Miraç,Miraç'ta neler oldu

  Reklam




  Miraç Hakkında Hadis-i Şerifler


  Hadis No : 5555 {✿}Ravi: Nesai
  “Resulullah (sav), beş vakit namazla gönderilince, Hz. Musa aleyhisselam kendisine: “Rabbine dön! Daha daerine aziz ve celil olan Rabbime tekrar dönüp daha da hafifletmesini istedim. Rabb Teala şu cevabı v azaltmasını talep et. Çünkü, Beni İsrail’e iki namaz farz etmişti, onları kılmadılar!” dedi. Bunun üzerdi: “Semavat ve arzı yarattığım zaman ben sana ve ümmetine elli vakit namaz yazmıştım. Öyleyse elli olan beştir. Sen ve ümmetin bunları kılın!” Böylece anladım ki, bu beş vakit namaz Rabbim Teala’dan kesin bir emirdir. Hemen Hz. Musa’ya döndüm. O yine “Dön!” dedi. Fakat ben, artık geri dönmedim.”Kaynak: Nesai, Salat 1, (1, 223-224)

  {✿} Hadis No : 5556 {✿} Ravi: Cabir
  Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kureyş beni tekzib ettiği vakit, Hıcr’da doğruldum. Allah Teala hazretleri Beytu’l-Makdis’i bana tecelli ettirdi. Ben onlara onun alametlerini birer birer haber vermeye başladım. Ben Beytu’l-Makdis’e bakıyor hem de haber veriyordum.”Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 41, Tefsir, İsra 3; Müslim, İman 276, (170); Tirmizi, Tefsir, Beni İsrail

  {✿} Hadis No : 5557 {✿} Ravi: Enes
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “İsra gecesinde Hz. Musa’ya uğradım. Kırmızı kum tepesinin yanındaki kabrinde namaz kılıyordu.”Kaynak: Müslim, Fezail 164, (2375); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 16, (3, 215)

  {✿}Hadis No : 2285 {✿} Ravi: Ebu Hüreyre
  Resulullah (sav) buyurdular ki: “Miraca çıkarıldığım gece bana iki kadeh getirildi, birinde şarap diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: “Seni fitrata irşad eden Allah’a hamd olsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı” dedi.”Kaynak: Nesai, Eşribe 41, (8, 312); Buhari, Eşribe 1; Müslim, İman 272, (168)

  {✿} Hadis No : 2318 {✿} Ravi: Enes
  Bir adam, Resulullah (sav)’a: “Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı” diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: “Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?” “Allah kullarına beş vakti farz kıldı.” Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resulullah (sav): “Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!” buyurdu.” (Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizi, Kitabu’l-İman’da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler.)Kaynak: Müslim, İman, 10, (12); Tirmizi, Zekat 2, (619); Nesai, Salat 4, (1, 228, 229)

  {✿} Hadis No : 2319 {✿} Ravi: Enes
  Resulullah (sav)’ın Mirac’a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: “Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır.”Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menakıbu’l-Ensar 42; Müslim, İman 259, (162); Tirmizi, Salat 1

  {✿} Hadis No : 1872 {✿} Ravi: İbnu Mes’ud
  Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mirac sırasında İbrahim (as)’le karşılaştım. Bana: “Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekbercümlesidir.”Kaynak: Tirmizi, Da’avat 60, (3458)

  “İsra gecesi her gökte, Muhammedün Resulullah ve arkasından Ebu Bekri Sıddık yazılı olduğunu gördüm.” [Ebu Nuaym]“İsra gecesi, nura gark olmuş bir zat gördüm. “Bu kim?” dedim. Cebrail aleyhisselam, “Dünyada iken Allahü teâlâyı devamlı anan, kalbi camiye bağlı ve ana-babasına asi olmayan bir zattır” dedi.” [İ. Ebiddünya]“Miracda, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir” dendi.” [I. Ahmed]“Mirac gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.” [Hakim]



  Paylaş
  Hadislerle Miraç,Miraç'ta neler oldu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Müslümanlar için çok önemli olan Miraç peygamber efendimizin göğe yükselişi olarak bilinmektedir.Burada bir çok bilgilere sahip olan peygamber efendimize namazın farz olması ve tüm Müslümanların 5 vakit namazı burada bildirilmiştir.Miraç bir mucizevi olaydır.



hadislerle miraç,  miraç hadisleri