Özel Gün ve Gecelerimiz ve Miraç Kandili Forumundan Miraç Kandili Ne Demek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Miraç Kandili Ne Demek

  Reklam
  Miraç Kandili Nedir ?

  Miraç Kandilinde Ne Olmuştur ?

  Miraç Kandilinin Önemi


  Miraç kelime anlamıyla yükseliş demektir. Peygamber efendimizin (s.a.v.) Cenabı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya oradan semaya yükselişidir.

  Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır:

  "Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir."(İsra Suresi, 1)

  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde şöyle' anlatılır:

  O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O'nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O'nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü. (Necm Suresi, 7-18.)  Paylaş
  Miraç Kandili Ne Demek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya ve oradan da Burak adlı binek ile göğe yükselmesi olayıdır.Cenabı Allah peygamber efendimize vahiyleri gönderdi.Miracın İslam dinindeki yeri ve önemi çok büyüktür.