Özel Gün ve Gecelerimiz ve Miraç Kandili Forumundan Miraç Kandili Nedir ve Önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Miraç Kandili Nedir ve Önemi

  Reklam
  Miraç Kandili Nedir ve Önemi

  miraç kandili.jpg  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur’ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır:

  Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir. (İsra Suresi, 1)

  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde şöyle’ anlatılır:

  O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi Onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me’vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre’yi Allah’ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü. (Necm Suresi, 7-18.)  Paylaş
  Miraç Kandili Nedir ve Önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'ın sonsuz mucizelerinden bir tanesi de miraç kandilidir. Miraç kandilinde peygamber efendimize mezcidi aksa gezdirilerek semanın yedi katına çıkartılmıştır.Miraç Kandili ve önemi,  mevlit kandili ile ilgili resimler,  mevlid kandili nedir kısa ve özlü,  MEVLİT KANDİLİ ile ilgili resimler,  miraç kandili mucizesi,  miraç kandili nedir kısaca,  mevlit kandili nedir kısaca forumalev