Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?

  Reklam
  Soru: (Se'âdet-i Ebediyye, kitabında deniyor ki: "Hanbelî mezhebinde, seferde, hastalıkta, kadının emzikli veyâ müstehâza olmasında, abdesti bozan özürlerde, abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde ve a'ma ve yer altında çalışan gibi, namaz vaktini anlamakta âciz olanın ve canından, malından ve namûsundan korkanın ve ma'îşetine zarar gelecek olanın meselâ, talebenin memurun iki namazı cem'etmeleri câiz olur
  Namazı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların, bu namazlarını kazâya bırakmaları Hanefî mezhebinde câiz değildir
  Bunların, yalnız böyle günlerde, Hanbelî mezhebini taklît ederek, öğle ile ikindiyi veyâ akşam ile yatsıyı takdim yâhut te'hir ederek birlikte kılmaları câiz olur
  Cem' ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci namaza dururken, cem' etmeği niyyet etmek, ikisini ard arda kılmak ve abdestin, guslün ve namazın Hanbelî mezhebindeki farzlarına ve müfsidlerine uymak lâzımdır" Hanbelî mezhebini taklîd ederken nelere dikkat etmemiz gerekmektedir?
  Cevap: Hanbelî mezhebini taklîd ederken dikkat edilecek husûslar şunlardır:
  1- Gusülde ağzın ve burnun içini yıkamak ve niyyet etmek farzdır
  [Zarûret olunca ağzında dolgu dişi olan da Hanbelî mezhebini taklîd ederek bahsedilen ruhsatlardan istifâde eder]
  2- Bir kavle göre mezi guslü gerektirir
  3- Teyemmümde Besmele çekmek ve tertip farzdır
  4- Kadınların hayz müddetleri en fazla on beş gündür İki hayz arası temizlik en az 13 gündür
  5- Abdestte ağız ve burnun içini yıkamak kaplama mesh, niyyet, tertip, müvâlât ve Besmele çekmek farzdır
  6- Mahrem veya nâmahrem bir kadının tenine şehvetle dokunmak, kendisinin veya başkalarının seveteynine dokunmak abdesti bozar Bir kadın kendisinin seveteynine dokunursa abdesti bozulmaz
  7- Deve eti yemek ve ölü yıkamak abdesti bozar
  8- Hafif bir uyku hâriç, uykunun her çeşidi abdesti bozar
  9- Namazda Fâtiha okumak, ta'dîl-i erkân ve iki tarafa selâm vermek farzdır


  10- Beden, elbise ve namaz kılınan yerde az da olsa necâset bulunmamalıdır


  Paylaş
  Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mezhep seçmek kişinin tercihine kalan bir durumdur. İsteyen mezhebini değiştirerek kendine uygun olduğunu düşündüğü alimin ilminden faydalanabilir. Bunun için onların ön gördüğü bilgileri okumakla öğrenmekle mümkün hale gelir.hanbeli mezhebinde abdesti bozan şeyler,  hanbeli mezhebi abdest,  hanbeli mezhebinde abdest,  hanbeli mezhebine göre orucu bozan şeyler,  hanbeli mezhebinde orucu bozan şeyler,  hanbeli mezhebinde gusül,  hanbeli mezhebinde abdesti bozan durumlar