Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan İmam Şafi İle İmam Hanbeli Arasında geçen olay Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmam Şafi İle İmam Hanbeli Arasında geçen olay

  Reklam
  İmam Şafi İle İmam Hanbeli Arasında Geçen Olay


  İki yıl kadar önce Sebilürreşad ve Selamet mecmualarından referansla İmam Azam Ebu Hanife üzerine 8 9 yazı yazdığımda, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan merhum Ekrem Sağıroğlu Bey, yazılarımdan ziyadesiyle memnun olduğunu ve görüşmek istediğini belirtmişti Ne var ki, bu bir türlü mümkün olmadı O yine arayıp ısrarla yazdıklarımı kitaplaştırmamı istedi Kim bilir belki bir gün onun tavsiyesini yerine getirme imkânı buluruz Ekrem Sağıroğlu Bey ise arkasından pek çok güzide eserler bırakarak ötelere yolculuğa çıktı Bu vesileyle kendisine Allah"tan rahmet diliyorum Kabri nur, mekânı cennet olsun& Ekrem Sağıroğlu imzasını taşıyan eserleri de gönül rahatlığıyla okuyucu dostlara tavsiye ediyorum
  İmam Şafi İle İmam Hanbeli Arasında geçen olay !


  Bahis büyük imamlardan açılmışken bundan mülhem olarak Ahmed İbn Hanbel ile İmam Şafii arasında geçen çok etkili bir misali aktarmak istiyorum:


  Ahmed İbn Hanbel, Bağdat"ta oturup takva üzere yaşar ve gecelerini ibadet ile geçirirdi Bu arada bir de kızı vardı ki, bu kız babasının nefsine yaptığı bu eziyetten dolayı şikâyet ederdi Babası da ona "Ey kızcağızım, benim amelim ne ki, sen bir İmam Şafiî"yi tanısan" cevabını verirdi Bir zaman sonra Şâfi"î Bağdat"a geldi Sonra da onun evine gitti Eve girdiğinde İbn Hanbel kızına "Ey kızcağızım bu gelen misafirimiz Şâfi"îdir" dedi Kız çok sevindi Akşam olunca yemeği getirdi İmam Şâfiî oldukça fazla yedi Yatsı namazından sonra İbn Hanbel, Şâfiî"yi odasında kendi hâline bıraktı Bu esnada kız duvardaki bir gedikten Şâfiî"yi izlemekteydi İbn Hanbel ayrıldıktan sonra Şâfi"î yatağına yattı ve uykuya daldı, Ta sabaha dek Sabah namazı girince kalktı ve doğrudan namaza durdu Hâlbuki kız Şafiî"nin abdest almadan namaza durduğunu tesbit etmişti Sabahleyin İmam Şâfi"î, İmam Hanbel"e veda ederek ayrıldı İmam Hanbel kızına "Şâfiî"yi nasıl buldun?" diye sordu Kızı "Senin anlattığının dışında bir Şâfi"î buldum" diye cevap verdi Devamla "çok çok yedi, bütün geceyi uykuyla geçirdi ve abdestsiz sabah namazını kıldı" dedi İbn Hanbel şaştı ve kızına bütün bunları nasıl öğrendiğini sorunca o da duvardaki bir gedikten her halini gözetlediğini söyledi Bunun üzerine İbn Hanbel rivayete göre, hemen Şâfiî"ye gitti ve bir konuda ona şiddetli bir ihtiyaç içinde olduğunu bildirdi İmam Şâfi"î, Ahmet İbn Hanbel"i alarak evine gitti İbn Hanbel kızının anlattıklarını Şafiî"ye anlattı İmam Şâfi"î bunun üzerine "Evet çok çok yedim biliyorum ki senin yemeğin helâldir, onun için ömrümde bir defa da olsa bol bol helâl yemeğinden yemek istedim Yatsıdan sonra yatağa yattım Ancak uykuya dalmadım, Kur"an okuyordum Derken bir ayete takıldım, üzerinde düşündüm ve ondan altmış hüküm çıkardım Vaktaki namaz vakti girdi Abdest tazelemeye ihtiyaç duymadan sabah namazımı edâ ettim" şeklinde cevap verdi"*

  Çok düşündürücü olan bu misalden sonra İmam Şafii"nin hayatına baktığımızda bu ideal yaşamın arka planını görürüz Şöyle ki:

  İmam Şafii küçük yaşta öksüz kalır Annesiyle Mekke"ye gider Orada fakru zaruret içinde büyür Yedi yaşındayken Kur"an"ı, on yaşında iken "el- Muvatta"yı ezberler Bedevi Huzeyl kabilesi arasında yaşayıp saf Arapça öğrenir Mekke"nin meşhur bilginlerinden hadis ve fıkıh dersleri alır

  20 yaşında Medine"ye gider İmam Malik"in vefatına kadar onun yanında tahsil görür On yıla yaklaşan bu sürede hocasından hem ilmi hem de maddi destek görür Hocasının vefatından sonra Yemen"e gidip Necran"da kadılık görevinde bulunur

  Irak"ta Ebu Hanife"nin öğrencisi olan Muhammed bin Hasan eş- Şeybanî"den iltifat görür ve ders okuyarak Hanefi fıkhına tümüyle vakıf olur

  Mısır gibi bazı ülkelere ilmi seyahatler yapar

  Aldığı mükemmel eğitim sayesinde hadis, fıkıh, kelam ve Kur"an ilimlerinde İmam mertebesine yükselir

  İmam Şafiî, şahsiyet olarak aldığı eğitimle kâmil bir insanın bütün özelliklerini taşır Söz gelimi, Mekke"de gençler arasında parmakla gösterilecek kadar iyi ok atıcısıdır Sağlam bir hafızası vardır, zekidir aynı zamanda hazır cevaptır Meseleleri derinlikli olarak ele alıp çözüme kavuşturur Akıl almaz keskin bir basiret ve kuvvetli firasete sahiptir

  İmam Şafiî"nin bütün hayatı, deha derecesinde bir akıl, sağlam bir kalem, belagatli ve tasvir gücüne sahip bir dil ve ilim uğrunda geçmiştir

  Diğer taraftan, büyük İmam Ahmed bin Hanbel"in yaşam serüveni de İmam Şafiî gibi göz kamaştırıcıdır Ahmed bin Hanbel de küçük yaşta yetim kalır Annesiyle birlikte amcasının himayesinde büyür Çocukluğunu Abbasilerin başkenti Bağdad"ta geçirir İlk eğitimini bu ilim beşiğinde alır Küçük yaşta Kurân"ı hıfz eder Dil ve kompozisyon dersleri alır Çok kuvvetli bir hafızaya sahiptir

  Çok sabırlı ve tahammüllü birisi olan İmam Hanbel, kuvvetli bir iradeye sahip ve azimlidir

  Devrinin en meşhur ve en muteber âlimlerinden ders görür Ebu Yusuf"un öğrencisi olup ondan hadis dersleri almıştır Hadis uğruna Bağdad"dan Yemen, Suriye, İran, Horasan ve Mağrib gibi ülkelere seyahatler yapmıştır Mekke"de İmam Şafiî"den hadis, fıkıh ve fıkıh usulü tahsil eder

  Zamanının hadis otoritesi olmuştur, Hatta hocası İmam Şafiî"nin İmam Ahmed bin Hanbel"le ilgili şu ifadeleri çok dikkat çekicidir: Bağdad"dan ayrıldım, orada İbn Hanbel"den daha mütteki, efdal, âlim ve fakih birini bırakmadım İbn Hanbel sekiz hasletin imamıdır: Kur"an, sünnet, hadis, fıkıh, lügat, fakr, zühd ve vera"**

  Bu anlattıklarımızdan sonra yukarıda aktardığımız örnek daha fazla anlam kazanıyor Ama biz bu kadarla kifayet edip bu büyük imamlarımızın yaşamlarını ileride daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışalım ve bizi bu konularda yüreklendirip teşvik eden Ekrem Sağıroğlu ağabeyimize bir kez daha rahmet dileyelim&


  * Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu, TDV yayınları, Ankara 1986, s 19
  ** Bkz Vecdi Akyüz, Dört Mezhep İmamı, İFAV, İstanbul 1996  Paylaş
  İmam Şafi İle İmam Hanbeli Arasında geçen olay Mumine Forum

imam hanbeli,  imam şafii yi kim öldürdü,  imam şafi nasıl öldü,  imam hanbeli kimdir,  imamı hanbeli,  imamı şafinin hayatı,  hanbeli mezhebi imam kadın