Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Ehl-i Sünnetin Temel İnanç Esasları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ehl-i Sünnetin Temel İnanç Esasları

  Reklam
  Ehl-i sünnete göre dinin temel iki kaynağı vardır Birincisi Kur’an-ı Kerim, ikincisi ise Hz Peygamber’in sünnetidir İman ve amel birbiriyle sıkı bir ilişki içerisindedir Ancak ameller imana dâhil değildir Bütün inananlar kardeştirler Ehl-i kıbleyi tekfir etmek kesinlikle caiz değildir Ehl-i kıble olmasına rağmen, büyük günah işleyenler, imandan çıkmazlar fakat günahkârdırlar Ancak işledikleri günahlardan tövbe etmeleri farzdır
  Allah katında insanlar ancak takvayla üstünlük sağlarlar
  İman edilecek hususlar açısından iman artıp eksilmez Ancak kalplerdeki iman nuru, Allah sevgisi, kulluk şuuru ve ibadet zevki, kulun haline, edebine ve niyetine göre artar ve eksilir Sürekli işlenen günahlar kalbi öldürür, imanı zayıflatır ve ibadet neşesini yok eder
  Bütün müminler Allah’ın dostudur Ancak müminlerden muttaki olanlar, takvada üstün olanlar Allah’ın veli kullarıdır Allah dostlarından ve veli kullardan sadır olan kerametler haktır Fakat velilik için keramet şart ve lazım değildir
  Ehl-i sünnet, sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğine de Allah için buğz eder Nefsi için kimseye düşman olmaz
  Ehl-i sünnet, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz Muhammed (sas) Efendimizi hayatında örnek edinir Bunun için bir Müslüman, hiçbir halde hiçbir kimseye zulüm yapamaz Müslümanın temel ahlâkı, kusurları affetmek, insanları güzel öğüt ve ikna yoluyla hayra davet etmek, doğruyu yaşayarak göstermek ve herkese iyiliği emretmek ve kötülüklerden de sakındırmaktır
  Ehl-i Sünnete göre, ahirette peygamberlerin ve Allahu Teala’nın izin verdiği salihlerin şefaati haktır Allahu Teala ahirette müminlere cemalini gösterecektir
  Eh-i Sünnete göre, Cennet ve cehennem ebedidir Kalbinde zerre kadar iman ve Allah sevgisi ile ilâhî huzura gelenler, günahları yüzünden cehenneme girseler de, orada ebedî olarak kalmayacaklardır

  PROFDR MEHMET SOYSALDI
  Gülistan Dergisi Ekim 2008


  Paylaş
  Ehl-i Sünnetin Temel İnanç Esasları Mumine Forum

dinimizin temel inanç esasları nelerdir,  ehli sünnet velcemaat inanç esasları,  ehli sünnet vel cemaatin inanç esasları,  ehli sunetin inanci