Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Şafi Mezhebi'ne göre abdest alırken nasıl niyet edilir ve Arapça nasıldır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafi Mezhebi'ne göre abdest alırken nasıl niyet edilir ve Arapça nasıldır?

  Reklam
  Şafi Mezhebi'ne göre abdest alırken nasıl niyet edilir ve Arapça nasıldır?

  Şafi Mezhebi'ne göre:

  Niyet, bir şey yaparken onu kastetmektir. Abdest almak isteyen kimse, küçük hadesin kaldırılmasına niyet edecektir. Niyet, yüzün ilk cüzünü yıkamakla beraber olacaktır. Niyetin yeri, dil değil kalptir. Hükmü ise vacip olmasıdır.

  Abdest ve buna benzer ibadetlerde niyetin farz olduğunu gösteren delil Peygamberimiz (s:a.v.)´in şu hadisi şerifidir:

  "Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan odur."

  Niyetin dil ile söylenmesi, edilmesi sünnettir. Yukarıda da ifade edildiği gibi niyetin asıl yeri kalptir.

  Abdestte niyetin zamanı: Yüzün yıkanmasına başlandığı anda niyet getirilir. Daha evvel veya daha sonra getirilen niyet makbul değildir. Çünkü abdestin farz olan ilk organı yüzdür. Niyet yüzün yıkanması ile beraber getirilmelidir.

  Niyetin şartları:

  Niyet getirenin Müslüman, mümeyyiz olması, niyyet edilen şeyi bilmesi, herhangi bir şeye ta´lik edilmemesi (niyetin abdeste ait olması) dır. Abdest için niyet getirirken:

  Aynı manaya gelen farklı nuansları olan ifadeler kullanılmakla beraber, en meşhur olan şekli “Neveytu raf’a’l-hades” dir.

  "Farz olan abdesti almaya niyet ettim" demesi. Veya; "Abdestsizliği kaldırmaya niyet ettim." ya da "Namazı mubah kılmaya niyet ettim." veyahut "Namaz kılmayı kendime helal etmek için niyet ettim." demesi ile de abdest niyeti yerine gelir.  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Şafi Mezhebi'ne göre abdest alırken nasıl niyet edilir ve Arapça nasıldır? Mumine Forum

şafii mezhebine göre gusül niyeti,  arapça namaz niyeti,  arapça gusül niyeti,  şafii mezhebi siteleri,  gusül niyeti nasıldır,  kaza oru niyeti nasil söylenir safii,  şafilerde gusül niyeti