Diğer Kategoriler ve Mezhepler Forumundan Peygamberimiz Zamanında ‘Mezheb’ Var mıydı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz Zamanında ‘Mezheb’ Var mıydı?

  Reklam
  Mezhepler ayet ve hadisleri farklı anlamaktan kaynaklandığına göre, Peygamberimizin zamanında mezhep olması düşünülemez. Çünkü Resulullah (S.A.V) zamanında bir mesele olduğunda, sahabiler Peygamberimize geliyor, soruyordu. Peygamberimiz hüküm veriyor, muhakeme için gelenlerin davalarını neticeye bağlıyordu.
  Şayet sorulan şey yeni ve hakkında ayet nazil olmayan bir mesele ise Allah’ın hükmünü bekliyordu. Bu sual üzerine o meselede hükmü ya Allah’ın bildirmesi ile Resulullah (aleyhisselam) veriyordu veya bir ayet iniyor, mesele hakkında hüküm bildiriyordu. Şayet indirilen ayet-i kerime açıklamaya muhtaçsa, Peygamberimiz (S.A.V), o ayeti izah ediyordu.
  Resulullah bir meselede ne diyorsa, Sahabiler onu yapıyorlardı. Çünkü bununla ilgili Allah’ın emri kesindi: “Deki; ‘Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.” (1)
  Başka bir ayet-i kerime ise şu mealdeydi: “Peygamber size ne emretmişse alın, neyi yasaklıyorsa ondan da kaçının…” (2)
  Böyle olunca, Asr-ı Saadette her meselede hükmü Allah ve Resulü bildirdiği için, Resulullah hayatta iken farklı mezheplere ihtiyaç yoktu.
  İsmail MUTLU (Gülistan Dergisi)  Paylaş
  Peygamberimiz Zamanında ‘Mezheb’ Var mıydı? Mumine Forum