Özel Gün ve Gecelerimiz ve Mevlid Kandili [Kutlu Doğum] Forumundan mevlid duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  mevlid duası

  Reklam
  Mevlid Duası


  EUZÜ BİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM-BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  Elhamdülillahi rabbil aleminVessalatü vesselamü ala rasülina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain
  Ya rabbel alemin ve ya erhamerrahimin!
  Bizler ancak Sana ibadet eder ve yalnız Sen’den yardım dilerizYardımını ve nusretini daim eyle YA RABBİ!Bizleri niğmetinle sıratı müstakim üzere doğan, yaşayan ve Sana dönenlerden eyle
  · YA RABBİ!Sana hamd ederiz daima elhamdülillah diyeSana şükrederiz niğmetlerin bize ihsandır diyeBize ancak Sen acırsın mü’min kullarım dır diye
  Bizleri hamdü şükür etmekten ayırma Ya Rabbi!
  · Ya rab sana iman ettik amentü billahTasdik ederiz peygamberimizdir Muhammed RasüllülahBize olan Lütf-ü imanına daima elhamdülillahBizleri imandan Kur’andan ayırma Ya Rabbi!
  İlahi rabbil alemin !
  · Okunan ve dinlenen Kur’an-ı kerimi, mevlidi şerifi ve beraberinde getirilen salatü selamları en güzel şekilde kabul eyle ya RabbiYa Rabbel Alemin, kusurlarımızı setreyle, günahlarımızı affeyleBizlere inayet eyleBuradan hasıl olan ecir ve manayı kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığın şefaatine her zaman muhtaç olduğumuz nebiler nebisi Hz Muhammed Mustafa (sav) efendimiz hazretlerinin ravza-i mübarekelerine hediye eyledikVasıl eyle Ya RabbiRuhi Muhammed Mustafayı cümlemizden ve cümle geçmişlerimizden hoşnut, memnun ve razı eyle YaRabbiDünyada ziyaretiyle, uyku aleminde gül cemalinin müşahedesiyle, ahirette de şefaatiyle şereflenmeyi cümlemize nasib eyleYa Rabbel alemin Hz Ademden son peygamber HzMuhammed (sav)’e kadar gelip geçmiş bütün peygamberani izamın da ruhlarına hediye eyledikHaberdar eyle Ya Rabbi
  · İlahi! Dinimize,kitabımıza, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza kanlarıyla, canlarıyla, kalemleriyle ve gönülleriyle hizmet etmiş, Senin rahmeti rahmanına imanla kavuşmuş olan din ve devlet büyüklerimize de rahmet eyleÖzellikle okunan Kur’an-ı kerim, mevlid-i şerif ve getirilen salatü selamlar ve yapılan her türlü hayır ve hasenattan hasıl olan hayır ve sevabı tüm geçmişlerimizle beraber adına mevlid cemiyeti tertip edilen din kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya rabbiYeryüzünden bizden önce gelmiş geçmiş,isimleri unutulmuş,nesilleri kesilmiş, bizlerden bir fatiha ve dua bekleyen tüm ehli imanın da ruhuna hediye eyledikUlaştır Ya RabbiUzaktan yakından gelerek duamıza amin diyen şu cemaati müslimin de geçmişlerine acizane bağışlıyoruzKabul eyle Ya Rabbi
  · Bizler de bizden öncekilerin halleriyle hallendiğimizde, ecel şerbetini içeceğimiz son demde elimizde Kur’an, göğsümüzde iman ve dilimizde kelimelerin en güzeli Kelime-i şehadet ki buyurun ‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasulüh’ Diyerek çene kapamayı ve emanetini huzur içinde ve imanlı bir şekilde sana teslim etmeyi cümlemize nasib eyle Ya Rabbi!
  · Ya İlahi hayatımızın sonuna kadar bizleri, kıyamete kadar da neslimizi senin yolundan ayırma Ya RabbiBizlere ömrün bereketlisini, kalbin şevkatlisini, nefsin itaatlisini, evladın da edeblisini nasib eyle Ya Rab!Bizleri her türlü fenalıktan muhafaza buyur Ya RabbiBu vesileyle hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar ver Ya Rabbi
  · Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde her zaman ve her yerde Mansur ve muzaffer eyle Ya RabbiDüşmanlarımızı zelil eyleDevlet büyüklerimize kolaylıklar ihsan eyleYurdumuzu ve bil cümle İslam ülkelerini her türlü afet ve felaketlerden lütfunla sen esirge Ya Rabbi
  · İlahi dualarımızı esteizü billah ‘Fetegabbelaha Rabbuha bi kabulin hasenin’ ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle
  · Esalatü vesselamü aleyke Ya Rasülullah
  Esalatü vesselamü aleyke Ya Habiballah
  Esalatü vesselamü aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirinveselamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ‘EL FATİHA’…  Paylaş
  mevlid duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  RAHMAN RAZI OLSUN...mevlid duası,  en güzel mevlid duaları,  en güzel hatim ve mevlid duaları,  mevlit duası,  mevlid duaları,  hatim ve mevlit duası,  mevlid kandili hatim duası