Özel Gün ve Gecelerimiz ve Mevlid Kandili [Kutlu Doğum] Forumundan Kutlu Doğum Hutbesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kutlu Doğum Hutbesi

  Reklam
  Kutlu Doğum Hutbesi


  Dünya tarihinde önemli dönüşüm ve değişimlere sebep olan olaylar vardır.
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  وَمَا اَرْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ {1}
  قال رسول الله صلىالله عليه و سلم :
  “أَناَ مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ وَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ” {9}

  PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU
  Muhterem Müslümanlar!
  Dünya tarihinde önemli dönüşüm ve değişimlere sebep olan olaylar vardır. İnsanlık tarihinin en tesirli ve en etkili hadiselerinden biri de hiç şüphesiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyaya teşrifleridir.
  “(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”[1]. “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…”[2] âyetlerinde açıkça belirtildiği gibi, rahmet peygamberini, bütün dünya beklemekteydi.
  Hz. Musa aleyhisselâma gönderilen Tevrat’ta “müjdeci, uyarıcı, kaba ve katı yürekli olmayan, sokaklarda bağırıp çağırmayan, kendisine yapılan kötülükleri iyilikle karşılayan, affeden [3] özelliklerle anlatılan Peygamber Efendimizin gelişini, herkes hasretle bekliyordu. Kur’ân’ın ifadesiyle Hz. İsa onun gelişini şöyle müjdeliyordu: “Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti…”[4]
  Aziz Kardeşlerim!
  Peygamber Efendimiz daha dünyaya teşrif etmeden ve Peygamberlikle görevlendirilmeden ona inananlar olmuştu. şairimiz Arif Nihat Asya bu gerçeği şöyle dile getirir:
  Günler, ne günlerdi yâ Muhammed;
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Mü’minlerin vardı…[5]
  Milli Şairimiz Mehmet Akif de, Peygamber Efendimizin gelişini, bütün insanlığın beklediğini şu mısraları ile anlatır:
  On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
  Kumdan, ayın on dördü, bir Öksüz çıkıverdi!
  Lâkin, o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler;
  Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi![6]
  Değerli Kardeşlerim!
  Allah Teâlâ, bütün peygamberlerden ümmetleri adına onun peygamberliğini tasdik edeceklerine ve ona yardımcı olacaklarına dair söz almıştır. Nitekim bu husus Kur’ân’da şöyle anlatılır: “Hani, Allah, Peygamberlerden: “Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz” diye söz almış ve, “Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” demişti. Onlar, “Kabul ettik” demişlerdi. Allah da, “Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım” demişti”[7].
  Kur’ân-ı Kerim’den önce gelen bütün kutsal kitaplarda, Peygamber Efendimizin geleceğinden ve özelliklerinden söz edilmiştir. Ancak Hıristiyan ve Yahudi din adamları bu gerçeği gizlemişler ve tahrif etmişlerdir. “Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler”[8] âyeti bu gerçeği vurgulamaktadır.
  Değerli Mü’minler!
  Allah Teâlâ’nın, insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi ve hidayet öncüsü Hz. Muhammed (s.a.v)’in Allah katından getirdiği ilahî davetini ve onun örnek ahlâkını anlamak, anlatmak, ona duyulan engin sevgiyi gönüllere yerleştirmek, topluma aktarmak maksadıyla yıllardır müslümanlar, onun dünyaya teşriflerini Mevlid kandili olarak kutlamaktadır. Bu akşam Mevlid kandilidir. Hepimize, İslâm âlemine ve bütün dünyaya hayırlı olmasını niyaz ederiz.
  Mevlid kandilinizi tebrik ederken hutbemi bir hadisle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Ben Muhammedim, ben Ahmedim, ben Rahmet peygamberiyim” [9].
  __________________
  [1] Enbiyâ, 21/17.
  [2] Sebe’, 34/28.
  [3] Muvatta, “Mukaddime”, 2.
  [4] Saf, 61/6.
  [5] Arif Nihat Asya, Dualar Ve Âminler, İstanbul, 1976, s. 64.
  [6] Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstanbul, 1977, s. 499.
  [7] Âl-i İmrân, 3/81.
  [8] Bakara, 2/146.
  [9] Müslim, “Kitâbu’l-Fedâil”, 126; Tirmizî, “Daavât”, 118.
  istanbulmuftulugu.gov.tr  Paylaş
  Kutlu Doğum Hutbesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kainatın en güzel hediyesi olan hazreti Muhammed'in doğduğu günü diğer günlerden değerli kılan şey peygamber efendimizi hatırlatması ve dinimizde manevi değer yüklenmesidir.peygamber efendimizin doğumu,  kutlu doğum ile ilgili şiirler,  müsli