Özel Gün ve Gecelerimiz ve Mevlid Kandili [Kutlu Doğum] Forumundan Mevlid Kandili Hakkında - Mevlid Kandilinin Anlamı - Mevlid Kandilinin Önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mevlid Kandili Hakkında - Mevlid Kandilinin Anlamı - Mevlid Kandilinin Önemi

  Reklam
  Mevlid Kandilinin Anlamı

  Mevlid Kandilinin Önemi  Mevlid' kelimesi 'doğum' anlamına gelir Son peygamber Hz Muhammed(SAV) 'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayının on birinci gününü on ikinci güne bağlayan geceye 'Mevlid Kandili' diyoruz Bu mübarek gece bütün Müslümanlar için bayram hükmündedir Çünkü Allah'ın sevgilisi(Habibullah) olan Resul-i Ekrem bu şerefli zaman içerisinde dünyamızı teşrif etmiştir O hicretten 53 sene evvel şenlendirmişti arzı… Tarihler milâdi 571'i gösteriyordu o zaman Nisan ayının yirmisini gösteriyordu takvimler…
  Peygamberlerin kamâlat bakımından en büyüğü olan Hz Muhammed(SAV) Rebiülevvel ayında dünyaya gelmekle o ayı sıradanlıktan kurtarıp güzelleştirmiştir Onun gelişiyle bu ay bambaşka bir mana yüklenmiştir O kutlu doğumdan beri Pazartesi daha bir sevimli gelir bize Resülullah'ın değdiği her şey diğerlerine nazaran ne kadar da bahtlıdır Onu dünya gözüyle görmek en büyük saadet olsa gerek…
  Kadir gecesinden sonra en mühim ve faziletli gece olarak adlandırılan Mevlid gecesi Müslüman âlemince lâyıkıyla ihya edilir Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz bu güzel gecede hakkıyla anılır ve doğumundan dolayı duyulan sevinç kalben ve lisanen dile getirilir Zira bu hususta İmam Celâlüddîn Abdürrahmân bin Abdi'l-Melik Kettânî şöyle diyor: 'Mevlid günü ve gecesi mübecceldir mukaddestir mükerremdir Şerefi kıymeti çoktur Resûlullah'ın (Sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) varlığı vefatından sonra ona tâbi olanlar için kurtuluş vesilesidir
  Onun mevlidi için sevinmek Cehennem azabının azalmasına sebep olur Bu geceye hürmet etmek sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur Mevlid gününün fazileti Cuma günü gibidir
  Cuma günü Cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir Bunun gibi mevlid gününde de azap yapılmaz Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli çok sadaka hediye vermeli davet olunan (uygun) ziyafetlere gitmelidir'
  Bilindiği gibi Süleyman Çelebi isimli büyük şairimiz 'Vesîletü'n-Necât'(Kurtuluş Sebebi) isimli kitabında doğumundan ölümüne kadar peygamberimizi şiir diliyle anlatmıştır Bu güzel kaside Türk halkı arasında çok rağbet görmüş ve mübarek gecelerde okunmuştur Bugün bile ölen kişiler için düzenlenen mevlitlerde bir ibadet aşkıyla okunmaktadır Bu şiirin 'Vilâdet' bahrinde Süleyman Çelebi Peygamberimizin doğumunu şöyle anlatıyor:
  'Amine hatun Muhammed annesi
  Ol sadeften doğdu ol dür danesi
  Çünki Abdullah'dan oldu hâmile
  Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
  Çok alametler belirdi gelmedin
  Ol Rebiul evvel ayı nicesi
  On ikinci gice isneyn gecesi
  Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
  Anesi anda neler gördü neler
  Dedi gördüm ol Habibin ânesi
  Bir acep nur kim güneş pervanesi'
  Karanlık gecelerimizi aydınlatan hayatımızı anlamlandıran kâinatın serveri Resulullah Efendimiz her yönüyle mükemmel bir insandı Bununla ilgili olarak bir hadis-i şerifinde 'Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim' buyurmuştur Gerçekten de o güzel ahlakı hakkıyla sundu ümmetine Bu konuda en güzel model kendisi oldu Bu hususta Yüce Kur'an'da Peygamberimize hitaben şöyle buyrulmuştur: 'Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin'(Kalem S 4 Ayet)
  Resulullah'ı sevmek kişinin iman kemalâtına işarettir Çünkü Allah bu kâinatı onun yüzü suyu hürmetine yaratmıştır 'Sen olmasaydın habibim kâinatı yaratmazdım' kutsi hadisi bunu ifade ediyor Rabbimizin bu kadar yücelttiği bu mübarek simayı her şeyimizden çok sevmeliyiz Bu sevgi kuru bir ifadeden öteye gitmelidir Ona çokça selâtü selâm getirmeliyiz Onun şefaatine sığınmalıyız
  Günümüz gençliği uğruna kâinatın yaratıldığı peygamberini ne kadar tanıyor? Bu soruya müspet cevap vermeyi ne çok isterdim Fakat mevcut durum bundan ibaret değildir Kitapçı vitrinlerinde yüzlerce siyer kitabı olmasına rağmen bunları alıp okuyan ve fikreden insanların sayısı ne kadar da azdır Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız günlerini hayal mahsulü Harry Potter maceraları okumakla geçiriyor Mafya dizilerindeki çetecileri kendilerine model olarak alan ve haksız kazancı meşrulaştıran bugünkü nesil Resulullah Efendimizin mesajlarına ne kadar da muhtaçtır Bu mesajlar onların yitik hazineleridir Fakat zihinlerimiz öyle bir uyuşturulmuş ve bulandırılmış ki bunları kaybettiğimizden de haberdar değilizKaybettiğinden haberdar olmayanın yitik hazineleri bulmaya koyulmasını ve onlardan istifade etmesini bekleyemezsiniz
  Peygamber Efendimiz hakkında yazı ve şiir yazmak büyük bir şereftir Aynı zamanda büyük bir sorumluluktur da… Onu hakkıyla anlatmak her kalem erbabının kârı değildir Vaktiyle ben de Resulullah'a dair bir naat denemesi yapmıştım Sözlerimi 'Efendim 'adlı bu şiirin son bölümüyle tamamlamak istiyorumAllah bizi o mübarek insanın şefaatine nail eylesin:
  'Ne ağır zemheriler geçiriyor ümmetin
  Günah galerisinde öksüz kaldı sünnetin
  Müminin kokusuna şimdi hasret cennetin
  Bu ne garip asırdır ahir zaman Efendim
  Bizi bize bırakma kayır aman Efendim'
  Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed(sav) 'in doğum günü bizim için müstesna bir gündür Her Mevlid Kandili'nde biraz daha tazeleniyoruz biraz daha büyüyor ona dair hasretimiz… Güneş bir mızrak boyu yaklaşıp da insanların beyinleri fokur fokur kaynamaya başladığı o anda(mahşer meydanında) Onun mübarek 'Livaül Hamd' sancağı altında toplanan bahtiyar insanlardan olmak ne büyük bir mükâfattır Bu vesileyle Müslümanların mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik eder insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah'tan dilerim

  M.NİHAT MALKOÇ  Paylaş
  Mevlid Kandili Hakkında - Mevlid Kandilinin Anlamı - Mevlid Kandilinin Önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mevlid Kandili Hakkında - Mevlid Kandilinin Anlamı - Mevlid Kandilinin Önemi

  Allah razı olsunmevlid kandilinin önemi,  Rebiülevvel Ayı kelime manası mumi