İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Melekler çeşitli şekillere girebilirler mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Melekler çeşitli şekillere girebilirler mi?

  Reklam
  Melekler çeşitli şekillere girebilirler mi?


  Melekler, Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır.
  Onlar, peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir.
  Meselâ, Meryem suresindeki ayetin beyanıyla, Hz. Cebrail (a.s) Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüş ve Hz. Meryem onu bir insan zannetmiştir.
  Yine Hz. İbrahim’e bir oğul müjdesiyle gelen melekler insan şeklinde gözükmüş, hatta Hz. İbrahim onları insan zannederek onlar için yemek pişirmiştir.
  Hz. Lut’a gelen melekler de insan şeklinde görünmüşler ve Lut (a.s)’ın kavmi meleklere meyletmiştir.
  Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, iman, islam ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı rivayette de belirtildiği gibi Hz. Cebrail, sahabelere insan suretinde gözükmüştür.
  Demek melekler başka şekillere izn-i ilahi ile girebilirler. Farklı tarzda tecessüm ve temessül edebilirler.  Paylaş
  Melekler çeşitli şekillere girebilirler mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Melekler çok temiz ve sürekli zikreden varlıklardır. Onlar Allahu tealanın rızası dahilinde hareket ederler Allahu teala istedikten sonra çeşitli şekillere de girebilirler.melekler insan şekline girer mi,  melekler hangi şekillere girerler,  melekler kadın suretine girebilir mi,  melekler insan seklne gireblr mi,  Meleklerhayvanseklınegirebilirmi,  insan şekline giren melekler,  hansi melekler var