İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı zamanda

  Reklam
  Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedirler.


  Nasıl ki Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını ispat ediyor. Aynen öylede Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller yine aynı anda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Bu hükme şu basamaklarla ulaşıyoruz:
  Kur’an, hak kelam olduğunu ispat eden bütün delillerin şehadetiyle Allah’ın kelamıdır.
  Madem Allah’ın kelamıdır, o halde içinde -haşa- batılın ve yalanın bulunması mümkün değildir. İçindeki her söz haktır ve hakikattir.
  Ve madem ‘içinde batılın bulunması’ imkânsızdır, o halde haber verdiği her şey gerçektir ve doğrudur.
  Ve madem meleklerin varlığını haber vermiş, elbette melekler vardır ve olmalıdır. Zira hiç mümkün müdür ki, böyle bir kitabın ‘var’ dediği olmasın ve bulunmasın?
  O halde meleklerin varlığını ispat sadedinde şöyle bir delil sunsak: “Melekler vardır ve hakikattir. Çünkü Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmıştır.”
  Yani Kur’an’ın verdiği haberlerin doğru çıkmasını meleklerin varlığına delil yapsak, bu doğrudur ve mümkündür. Şöyle ki;

  Madem geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmıştır, o halde Allah’ın kitabı olmalıdır. Zira Allah’tan başka hiç kimse gaybı bilemez.
  Ve madem verdiği haberlerin doğru çıkmasıyla Allah’ın kelamıdır, o halde içinde yalan olamaz ve hurafe bulunmaz.
  Ve madem içinde yalan olamaz ve hurafe bulunmaz, elbette verdiği haberler haktır ve hakikattir. Başka bir ihtimal olamaz.
  Ve madem meleklerin varlığından haber vermiştir, o halde bu meselede şüphe edilmez ve edilemez.
  O halde netice olarak diyebiliriz ki; “Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten haber vermesi, bilimsel mucizeleri, emsalinin getirilememesi, tekrar ve tekrar okunmasıyla usandırmaması, hiçbir beşer kelamına nasip olmayan yüz binler hafızların hafızalarında yazılması gibi Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller aynı zamanda bu kitabın haber verdiği meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Demek;
  Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu inkâr edemeyen meleklerin varlığını inkâr edemez.
  Kur’an’ın mucizelerini inkâr edemeyen melekleri inkâr edemez.
  Kur’an’ın taklidini getiremeyen melekleri inkâr edemez.
  Elhasıl: Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleri birden çürütemeyen meleklerin varlığını inkâr edemez.
  O halde şimdi kulağımızı Kur’an’a verelim ve melekler hakkındaki haberlerini dinleyelim:
  "Melekler ikram olunmuş kullardır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler." (Enbiya:26-27)
  "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler." (Kadir :3-4)
  "Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mîkâil'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır." (Bakara:98)
  "Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu tesbih ederler." (Rad: 13)
  "Göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler." (Nahl: 49)  Paylaş
  Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Meleklere inanmak imanın altı şartlarından bir tanesidir. Meleklere inanmayan bir kimsenin imanı da tam olmuş değildir. Meleklerin varlığı ile ilgili hem hadisi hem de kuranı kerimde bilgi bulunmaktadır. Ayrıca kuranı kerimin kendisi de melekleri işaret etmektedir.kuranın ispatı,  kuranın allah kelamı olduğunun ispatı,  kuran ispat,  kuranın allah kelamı olduğunun delilleri,  kuranın allah kelamı olduğuna dair deliller,  kuranın allah kelamı olmasının delilleri,  kuran ispatı