İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Hz. Muhammedin peygamberliğini ispat eden bütün deliller, aynı zamanda melek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Muhammedin peygamberliğini ispat eden bütün deliller, aynı zamanda melek

  Reklam
  Hz. Muhammed (S.a.v)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller, aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedirler.


  Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Bu hükme şu maddelerle ulaşıyoruz:
  • Hz. Muhammed (S.a.v), peygamberliğini ispat eden bütün delillerin şehadetiyle Allah’ın resulüdür.
  • Madem Allah’ın resulüdür, o halde yalancıların ve aşağıların işi olan yalana tenezzül etmesi asla mümkün değildir.
  • Ve madem ‘yalan söylemesi’ onun Hakk’ında imkânsızdır, o halde söylediği her şey haktır ve doğrudur.
  • Ve madem o zat meleklerin varlığını haber vermiş ve onlar ile görüştüğünü söylemiştir. Elbette melekler vardır ve olmalıdır. Zira hiç mümkün müdür ki, bu zatın gördüm dediği, olmasın ve bulunmasın?
  O halde meleklerin varlığını ispat sadedinde şöyle bir delil sunsak: “Melekler vardır ve hakikattir. Çünkü Hz. Muhammed (S.a.v) yüzlerce mucize göstermiştir.”
  Yani Hz. Muhammed (S.a.v)’in gösterdiği mucizeleri meleklerin varlığına delil yapsak, bu doğrudur ve haktır. Şöyle ki;
  • Madem mucize göstermiştir, o halde Allah’ın resulü olmalıdır. Zira resullerden başka hiç kimsenin elinde hiçbir mucize zuhur etmemiştir.
  • Ve madem mucizelerinin delaletiyle peygamberdir, o halde yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Ve hâşâ, kendisini peygamber olarak gönderen Allah’a iftira atar derecesinde, görüşmediği ile “görüştüm” demez, görmediğine “gördüm” söylemez.
  • Ve madem gördüğünü ve görüştüğünü iddia etmiştir. Elbette sözü haktır ve gördüğü hakikattir. Başka bir ihtimal olamaz.
  O halde netice olarak diyebiliriz ki; “Hz. Muhammed (S.a.v)’in başta mucizeleri, doğruluğu, güzel ahlakı, takvası, hayatının hiçbir bölümünde küçücük bir yalanına dahi rastlanamaması gibi peygamberliğini ispat eden yüzlerce delil, aynı zamanda bu zatın haber verdiği meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Demek;
  • Hz. Muhammed (S.a.v)’in peygamberliğini inkâr edemeyen meleklerin varlığını inkâr edemez.
  • Hz. Muhammed (S.a.v)’in mucizelerini inkâr edemeyen melekleri inkâr edemez.
  • Hz. Muhammed (S.a.v)’in ahlakını, takvasını, sıdkını inkâr edemeyen melekleri inkâr edemez.
  Elhasıl: Hz. Muhammed (S.a.v)’in bütün peygamberlik delillerini inkâr edemeyen meleklerin varlığını inkâr edemez.
  Heyhat! Binler delilin şehadetiyle peygamberliği ispat edilen bu zatın nübüvvetini kim inkâr edebilir?
  Ve kim bu zata yalan isnat edebilir?
  Ve kim bu zatın sözünden şüphe edebilir? Hâşâ yüz bin defa hâşâ!
  Nasıl görmediğimiz kıtalarda yaşayanların varlığından, o kıtalara gidip gören ve gördüklerini bizlere anlatan kişilerin sözlerine istinaden şüphe etmiyoruz. Aynen bunun gibi, melekût âlemi Hakk’ında da o âlemi gezip gören başta Hz. Muhammed (S.a.v) olarak ve diğer peygamber ve evliyaların verdiği haberlere istinaden şüphe etmemeliyiz ve edemeyiz!


  Paylaş
  Hz. Muhammedin peygamberliğini ispat eden bütün deliller, aynı zamanda melek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin bir tek sünneti ve hadisi şerifi onlarca faydası olduğu tespit edilmiştir ve her yaptığında da bu böyle iken onu inkar etmek akıl dışıdır aynı zamanda melekleri de.hz muhammedin peygamberlik delilleri,  hz.muhammedin peygamberlik delilleri,  peygamber efendimizin peygamberlik delilleri