İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Melekler, Adem (as)'e nasıl secde etmişlerdir. Secde etmeleri ne türden bir secdedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Melekler, Adem (as)'e nasıl secde etmişlerdir. Secde etmeleri ne türden bir secdedir?

  Reklam
  Yazar: Alaaddin Başar (Prof.Dr.) 2006-03-28

  Bu secdenin, bizim anladığımız manada, alınlarını yere koyma şeklinde bir secde olmadığı açıktır. Secde, ilâhî emirlere itaat etmenin en ileri seviyede bir göstergesidir; tevazuun da son sınırıdır. Şu koca kâinat şu âciz âdemoğlunun hizmetine verilmiş ve insan, büyük bir ilâhî ihsan olarak arza halife kılınmıştır. Hz. Âdem (as)’ın secde hâdisesinin hakikati, bu ilâhî takdirin, melekler alemine ilân edilmesidir.

  Bu secde bir ilâhî emirdir; âdemoğlunun melekler ve cinler üzerindeki üstünlüğünün ilânı yanında, melekler için de bir ibadet teklifidir. Allah nasıl emretmişse, onlar da o şekilde secde etmekle mükelleftirler.

  Hz. Âdem (as)’e secde, bir ilâhî emrin yerine getirilmesi cihetiyle, gerçekte, Allah’a yapılmıştır.

  Biz de namaz kılarken kıbleye döneriz. Eğer Kâbe’nin yanında isek, yüzümüzü ona çevirerek ibadetimizi öylece yapar, secdeye kapanırız. Bu secdemiz görünüşte Kâbe’ye, hakikatte ise Allah’adır.


  Paylaş
  Melekler, Adem (as)'e nasıl secde etmişlerdir. Secde etmeleri ne türden bir secdedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu teala en şerefli mahluk olarak yaratmış olduğu insanı kudret ve büyüklüğünün bir yansıması olarak meleklerin de bunu tasdik etmelerini istemiştir secde de bunun gereğidir.