İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kuran veya Hadislerde geçiyor mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kuran veya Hadislerde geçiyor mu?

  Reklam
  Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kuran veya Hadislerde geçiyor mu?


  Kur’an’da Azrail ismi geçmemektedir Ruhların kabz edilmesi/canların alınması hususu, Kur’an’da değişik ifadelerle dile getirilmiştir:

  “Ölümleri anında, ruhları Allah alır”(Zümer, 39/42)

  “De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır”(Secde, 32/11)

  “Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler”(Nisa,4/97)

  Bu ayetlerde ruhları alanın Allah, ölüm meleği ve (çoğul olarak) melekler olduğu ifade edilmiştir

  Bunun anlamı şudur: Gerçekte ölümün yaratıcısı Allah’tır Sebepler dairesinde ölüm işini gerçekleştiren ekibin başı ölüm meleğidir Diğer bazı melekler ise ölüm meleğinin yardımcılarıdır (bk Razî tefsiri, XI/11 Arıca bk B S Nursi, Mektubat, s351-53)

  Fahreddin Razî “Hz İsrafil ile Hz Azrail adlı meleklerin varlığı haberlerle sabittir Ayrıca canları alan meleğin Azrail olduğunu gösteren haberler de vardır” diyerek, Azrail isminin haber/hadisle sabit olduğunu ifade etmiştir (Razî Tefsiri, II/162)

  Suyutî’nin Ebu’ş-Şeyh’den aktardığı bir Hadis’e göre, kıyamet günü Allah dört büyük meleği isimleriyle çağıracak ve görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır Bu arada “Ey Azrail! Gel bakalım, sen görevini nasıl yaptın?”(Suyutî, IV/191-el-mektebe eş-şamile-) diye buyuracaktır Azrail ismini açıkça anacaktır

  Aynı eserde, Hz Eşas b Şuayb’in de ölüm meleğini Azrail olarak adlandırdığı bildirilmektedir (age, VII/108; Azrail ismiyle ilgili rivayetler için bkz Ebu’l-Leys Semerkandi, Hakaiku’d-dekaik, s 507)

  Secde Suresinin 32 ayetinde Müfesirlerin büyük bir kısmı ölüm meleğini Azrail ismiyle anmışlardır Bütün bu allamelerin dayandıkları bir delil olmasaydı ölüm meleğini Azrail ismiyle tefsir etmezlerdi
  Alıntıdır.


  Paylaş
  Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kuran veya Hadislerde geçiyor mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Melekleri Allahu tealanın bir yardımcı olarak değil onların Allahu tealanın kudretinin büyüklüğünün birer yansıması ve delili olarak düşünmek gerekir. Azrail meleği insanların ölüm anını gerçekleştirir fakat Allahu teala sayesinde gerçekleşir.kuranı kerimde azrail,  azrail kuranda geçermi,  kuranı kerim de azrail,  kurani kerimde azrail,  azrail var mıdır,  azrail kurani kerimdeki ismi nedir,  hicran ismi kuranda geçiyormu