İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Mikail (as) görevi nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mikail (as) görevi nedir?

  Reklam
  Hz Mikâil, dört büyük melekten biridir Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara ve bitkilere, rızka ve yağmura nezaret eden melektir

  Kurân-ı Kerimde adı bir yerde zikredilir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır” (Bakara Sûresi, 2:98)

  Hayal edemeyeceğimiz kadar geniş olan göklerde hayat olup olmadığı meselesi, pek çok insanın zihnini meşgul eder “Semavat, meleklerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi” şeklîndeki tesbit, meseleyi halletmektedir Evet, şu küçük dünyamızda hiçbir yeri canlılardan boş bırakmayan İlâhî kudret, elbette o koca semayı boş bırakmamıştır Melekler ve ruhaniler, sema ülkesinin sakinleridir

  Melekler,

  • Alem sarayının seyircileri,
  • Kâinat kitabının mütalacıları,
  • Saltanat-ı rububiyetin dellalları,
  • Kâinattaki hayırlı işlerdeki kânunların temsilcileri, nazırlarıdırlar

  İşte bunlardan biri olan Mikail as,

  “Rezzakiyet arşının hamelesinden” olup, yeryüzü tarlasında ekilen İlâhî san’atlara Cenab-ı Hakk’ın havliyle, kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle umumi bir nazır, umum çiftçi-misal meleklerin reisidir

  Peygamber Efendimiz Mikail as ile bir çok kez görüşmüştür Bedir Savaşı ve Miraç Mucizesinde görüşmeleri gibi (Buharî, Mağâzî: 18, Libas: 24; Müslim, Fedâil: 46, 47, no 2306; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:361)


  Paylaş
  Mikail (as) görevi nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mikail aleyhisallam kainattaki doğa olayları ile görevli olan bir melektir. Hava olayları, İnsanların ve hayvanların rızkları ile görevli ve yağmurun yağmasından sorumlu melektir.