İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Münker - Nekir Melekleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Münker - Nekir Melekleri

  Reklam
  Münker - Nekir Melekleri

  Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, "Rabbin kim, dînin ne, peygamberin kim?" gibi sualleri soran meleklerdir.
  * Azrâil (as):
  İnsanların ruhlarını kabzetmek, bedenlerden çekip almak ile vazifelidir. Melekü'l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.
  * Mîkâil (as):
  Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgâr gibi tabiat hâdiselerini Allah'ın irâdesine göre düzenlemekle meşgul melektir.
  * İsrâfil (as):
  Sûr adı verilen boruyu öttürüp kıyâmetin kopuş zamanını ilân ile vazifeli melektir. İsrâfil (as) kıyâmetin kopup kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sûr'a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.

  Mehmet Dikmen


  Paylaş
  Münker - Nekir Melekleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir çok melek olduğu gibi görevleri itibari ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Münker ve nekir melekleri de insanlar öldükten sonra kabirde sorguya çekerek kişinin imanını tetkik ederler.