İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan İnsanla İlgili Melekler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsanla İlgili Melekler

  Reklam
  İnsanla İlgili Melekler

  Bu meleklerin başında Cebrâil (as) gelir. Vazifesi, İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır. Bu sebeble, ona Vahiy meleği de denir.
  İnsanla alâkalı meleklerin diğer bir görevi de, Allah'ın Peygamberlerine ve salih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onları teselli etmek, mâneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım yapmaktır. Asr-ı Saâdette cereyan eden Bedir, Uhud ve Huneyn harblerinde meleklerin mü'minlere fiilen yardım ettiklerini Kur'an bize haber vermektedir.
  İnsanla alâkalı meleklerin bir başka görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola girmelerini, ruhen yükselmelerini sağlamaktır.
  Bu kısma giren meleklerden bâzılarının özel vazifeleri vardır:
  * Hafaza Melekleri:
  Her insanda hafaza adlı iki melek vardır. Bunlar insanların iyi-kötü her türlü hareketlerini, söz ve davranışlarını yazarlar. Kur'an'da bu meleklere Kirâmen Kâtibîn ismi verilir.


  Mehmet Dikmen  Paylaş
  İnsanla İlgili Melekler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cebrail alayhisellam tüm peygamberleri görmüş ve onlara vahiy indirmiştir. Bütün meleklerin de en üstün olanıdır. Gerektiğinde insan şekline girdiği de rivayet edilmektedir.