Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Kur'anda Kıssalar/ Kur'an Öyküleri Forumundan Habil ile kabil Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Habil ile kabil

  Reklam
  Vaktiyle, kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, ALLAHü Teâlâ için birer kurban, ona manevî yakınlık sağlayacak birer nesne arz etmişlerdi. Kabil katı tabiatlı, Habil ise takva sahibi bir kimse idi. Herhangi bîr delil ile Habil'in kurbanının kabul olunduğu Kabil'in kurbanının ise kabul olunmadığı anlaşıldı. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, Habil'in kurbanının kabul edilmesinden dolayı ona hased ederek:

  — Ahdim olsun seni öldüreceğim, dedi. Habil de dedi ki:

  — ALLAHü Teâlâ ancak takva sahiplerinden kabul buyurur. Binaenaleyh ALLAH'dan kork, niyyetini düzelt. Eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Çünkü ben, âlemlerin Rabb'ı olan ALLAH'dan her halde korkarım. Ben bu suretle şunu isterim ki, beni günaha sokmayasın da hem benim günahım, hem de kendi günahınla dönüp gidesin, bu iki günahı yüklenerek can verip Hakk'ın huzuruna Varasin da Cehennem ehlinden olasın. Zira zalimlerin cezası budur.

  Bu takva, bu salim fikir, bu hayır ve nasihat, bu kardeşlik hissi üzerine, kurbanı kabul edilmeyen zalim Kabil'in nefsi, kendisine kardeşi Habil'i öldürmeyi arzu ettirdi. Yani vaz geçirmek şöyle dursun öyle bir cinayet güya bur tâat şevkiyle endişesiz yapılabilecek, mâniden uzak, arzusuna uyulur bir şey gibi gösterdi, kolaylık hatta gayret verdi. Bu suretle nefsi, Kabil'e bu cinayeti bir yem gibi önüne gerilmiş pek hoş bir şey gibi gösterip ve bu isyanı icrası lâzım bir tâat gibi kabul ettirince de Kabil kardeşini öldürdü. Ancak, bu cinayeti ile kendisine bir fayda sağlama ihtimali olmadığından başka, dininde de, dünyasında da hüsrana uğradı, zarar ve ziyan içinde kaldı, öldürdüğü kardeşinin cesedini ne yapacağını şaşırdı, çaresizlikler içerisinde kıvrandı. Sonra ALLAHü Teâlâ, yerde deşinen bir karga gönderdi. Bu gönderiş ve deşiniş ona kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek içindi. Katil, karganın bu hareketinden ilham alarak:

  — «Eyvahlar olsun, vay bana, ben şu karga kadar olup da kardeşimin iaşesini gömüp gizlemekten aciz oldum ha!..»

  Dedi ve bunun üzerine nadimler güruhundan oldu, pişmanlıklar içerisinde kaldı.

  Bu kıssadaki Kabil ve Habil ismindeki iki kardeşin Adem aleyhisselâmın kendisinin iki oğlu olduğu, ekseri müfessirlerin görüşü olmakla beraber israil oğullarından iki Adem oğlu olduklarını söyleyenler de vardır. Ancak dikkat edilmesi lâzım gelen husus, şahısların tâyini değil, vak'anın hakikatidir. Çünkü Kabil ve Habil kıssası namıyla acaip ve garip bir çok şeyler söylenmiştir. Binaenaleyh hata olmak ihtimalinden kurtulamayacak olan türlü türlü rivayetlerden ve tafsilâttan sakınarak Kur'ân-ı Kerîm'deki beyanın esas alınmasına dikkat çekilmiştir. Nitekim mealen şöyle buyurulmuştur:

  — «ALLAHü Teâlâ iki Adem oğlu ile bir mesel darb etti, bunun hayrını tutun, şerrini bırakın.»


  (Mâide Sûresi)  Paylaş
  Habil ile kabil Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Habil ile Kabil ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'in oğullarıydılar. Habil yumuşak huylu, sevecen , cana yakın biriydi. Kabil ise , kardeşinin aksine, hırçın, sert tabiatlı ve sinirli bi insandı. Babaları Hz. Adem , onlara birer meslek kazandırmak istiyordu. Habil'e , hayvanların bakımını ve çobamlığı verdi. Çünkü hayvanlar şefkat isterdi. Sert davranışlar hayvanları incitebilirdi. Hz Adem, diğer oğlu Kabil'ide, bağ bahçe işleriyle görevlendirdi. Çünkü tarlalarda çalışacak insanın yumuşak huylu olmasına gerek yoktu. Böylece her iki kardeş kendilerine verilen işi yapmaya başladılar.

  Bir süre sonra habilin sürü sürü koyunları oldu. Hepsini çok seviyor, minicik kuzuları çocuk gibi kucağında gezdiriyordu. Kardeşi kabilinde yüzlerce meyve ağacı ve dönümlerce tarlası oldu. O da bol bol sebze meyve yetiştiriyordu.

  Bir gün babaları Hz Adem, oğullarını yanına çağırıp dediki ; "oğullarım, bunları size veren Allah'a şükretmelisiniz. Hadi, şimdi hayvanlarınızdan ve meyvelerinizden birer hediye seçin." Habil en güzel koyunlarından bir tanesini aldı, Allah için kurban edip babasına getirdi. Kabil'de gitti en kötü, en çürük meyveleri seçti ve bunları bir sepete doldurup getirdi.

  Allah habilin hediyesini kabul etti. Çünkü Habil en sevdiği şeylerden bir tane getirmişti. Bu olay kabilin içinde büyük bir kine ve kıskançlığa sebep oldu. Kardeşine gitti ve şöyle dedi;" ben seni öldüreceğim!" Habil'de ona şu cevabı verdi; "ben Allah'tan korkarım. Sen bana elini kaldırırsan ben sana elimi kaldırmam."

  En sonunda kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Ama sonra çok büyük bir pişmanlık yaşadı. Kardeşinin cesedinin başında durup, onu ne yapacağını düşünürken, bir karga gördü. Karga, yanında ölü bir karga ile beraber gelmişti. karga, gagasıyla yeri eşeledi ve ölü kargayı gömdü. Kabil'de böylece , kardeşi Habil'i gömmeyi akıl etti.

  Habil'in gömüldüğü yerin Suriye'deki kaysun tepesinin alt kısmının olduğu rivayet edilmektedir.

  Kabil'in işlediği bu cinayet, yer yüzünde işlenen ilk cinayetti. Böyle kötü bir olayı başlattığı için , işlenen her cinayetten bir günahta Kabil'e yazılır. Bunun böyle olduğunu Peygamberimiz s.a.v. söylemiştir.kuranda habıl ve kabıl kıssası,  kuranda habil ile kabil kıssası,  kuranda habil kabil olayı,  Kabilin işlediği cinayetin günahı