Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Kur'anda Kıssalar/ Kur'an Öyküleri Forumundan Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası

  Reklam
  Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası

  1) “Bir zaman Rabb’in meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım!”
  Hicr: 28
  2) “Onu yeryüzünde halife kılacağım.”
  Bakara: 30
  3) “Onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın!”
  Hicr: 29
  4) “Meleklere: ‘Âdem için secde edin’ dedik.”
  Bakara: 34
  5) “Meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.”
  Hicr: 30-31
  6) “Allah dedi ki: ‘Ey İblis, ne var ki, sen secde edenlerle beraber olmadın?”
  Hicr: 32
  7) “Emrettiğim halde iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?”
  A’râf: 12, Sad: 75
  8) “İblis dedi ki: ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”
  Sad: 76
  9) “Ben çamurdan yarattığın bir insana secde etmem.”
  Hicr: 33
  10) “Allah dedi ki: ‘Çık oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Haydi, sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık, çünkü sen alçaklardansın.”
  A’râf: 13-18, Hicr: 34
  11) “Şüphesiz ki lanet benim lanetim kıyamet gününe kadar elbette senin üzerine olacaktır.”
  Sâd: 78, Hicr: 35
  12) “İblis: ‘Rabb’im, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.’ dedi.”
  Hicr: 36
  13) “Allah: ‘Haydi sen, o bilinen vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdensin.’ buyurdu.”
  Hicr: 37-38
  14) “İblis dedi ki:’ Rabb’im! O halde beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. İzzetine yemin olsun ki, ben yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.”
  Hicr: 39, Sâd: 78, A’raf: 16, Hicr: 39
  15) “Şu benden üstün kıldığın Âdem’i görüyor musun, eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen and olsun, onun çocuklarını pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim!”
  İsra: 62
  16) “Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.”
  A’raf: 17
  17) “Allah: ‘Onlardan gücünün yettiğini, sesinle harekete geçir, atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar, mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, onlara çeşitli vaâdlerde bulun... Git, onlardan kim sana tabi olur uyarsa sizin hepinizle cehennemi dolduracağım cezanız cehennemdir, o mükemmel bir cezadır.”
  A’râf: 18, İsra: 63-64
  18) “Benim salih kullarım ise onların üzerinde hiçbir gücün yoktur. Rabbin vekil olarak yeter.’ buyurdu.”
  İsra: 65
  19) “İblis: ‘Ancak onlardan ihlâs sahibi kulların müstesnadır’ dedi.”
  Sad: 83
  20) “Dedik ki: ‘Ey Âdem, bu İblis senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın.”
  Ta-Ha: 117
  21) “Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
  A’raf: 19
  22) “Sen burada hiç acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.”
  Ta-Ha: 118
  23) “Sen burada susamayacak, kuşluk vakti güneşinden de yanmayacaksın.”
  Ta-Ha: 119
  24) “Nihayet İblis ona fısıldayıp: ‘Ey Âdem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?’ dedi.”
  Ta-Ha: 120
  25) “İblis, onların kendilerine gizli kalan çirkin yerlerini, kendilerine göstermek için onlara vesvese verip dedi ki: ‘Rabbiniz sırf ikiniz de melekleşirsiniz veya burada ebedi kalıcılardan olursunuz diye size bu ağacı yasakladı.’ Onlara ‘Elbette ben size nasihat edenlerdenim’ diye yemin etti.”
  A’raf: 20-21
  26) “Böylece onları aldattı. İkisi de o ağaçtan yediler. Onlar ağacı tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarını üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: ‘Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?”
  Taha: 121, A’raf: 22
  27) “Âdem Rabb’inin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı”
  Ta-Ha: 121
  28) “Şimdi siz beni bırakıp İblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır! Allah’a karşı İblis ve soyunu tercih eden zalimler için bu ne çirkin bir değişmedir?!”
  Kehf: 50
  29) “Andolsun biz önceden Âdem’e o ağaçtan yememesini tenbih etmiştik ama bizim tenbihimizi unuttu. Biz onda bir azimet bulamadık.”
  Ta-Ha: 115
  30) “Derken şeytan onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de: ‘Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır’ dedik.”
  Bakara: 36
  31) “Benden size bir hidayet rehber geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa o, dalalete düşmez ve azıtmaz.”
  Ta-Ha: 123
  32) “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz.”
  Ta-Ha: 124


  Paylaş
  Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir çok peygamber istemediği halde hata yapmış bu da her şeye rağmen onların Alahu tealanın yolundan gittiklerini göstermektedir. Elmayı yedikten ve dünyaya gönderildikten sonra af dilemiş ve kabul edilmiştir.kuranda adem aleyhisselam