Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Kur'anda Kıssalar/ Kur'an Öyküleri Forumundan Ashâb-ı Karye Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ashâb-ı Karye

  Reklam
  ASHÂB-I KARYE
  Şehir veya köy halkı demektir. “Ashâb-ı Karye” tabiri, Kur’ân’da sadece Yâsîn sûresinin 13. âyetinde geçmektedir. Sözü edilen şehir halkı kendilerine gönderilen iki elçiyi yalanlamışlardı. Üçüncü bir elçi gönderildi. Şehir halkı, elçilere “sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Sözünüzden vazgeçmezseniz sizi taşlarız, size azap ederiz” demişlerdi. Şehir halkından biri, “Ey kavmim! Peygamberlere uyun” demiş, îmân ettiğini açıklamıştı. Halk, bu mü’mini öldürmüş, Allah da bunları korkunç bir sesle helâk etmiştir (Yâsîn, 36/13-29).
  Ashâb-ı Karye’nin kimler olduğu, gönderilen elçilerin ve îman eden kişinin isimleri Kur’ân’da bildirilmemiştir. Ancak rivâyetlere göre, “Ashâb-ı Karye” Antakya halkıdır. Söz konusu elçileri de Hz. İsa (a.s.) göndermiştir. Elçilere arka çıkıp îman eden kişi ise Habîbü’n-Neccâr’dır. (İ.K.)


  Paylaş
  Ashâb-ı Karye Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti İsa elçi olarak gönderildikten sonra kendisine yardımcı olmak üzere iman etmiş kişiler verilmiştir. Diğerleri ise hazreti İsa'yı yalanlamak için uğraşmış ve kaybedenlerden olmuşlardır.ashbı karye anlamı,  karya ashabı,  ashab ı karia,  ashabul karye