Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Kur'anda Kıssalar/ Kur'an Öyküleri Forumundan Hz. İsa’nın Mucizeleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. İsa’nın Mucizeleri

  Reklam
  Hz. İsa’nın Mucizeleri
  İsrailoğullarına elçi kılacak. (O, israiloğullarına şöyle diyecek) :"Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur." (Al-i imran Suresi, 49-51)
  Havariler ve Hz. İsa
  Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahid ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz." (Al-i İmran Suresi, 52-53)
  İsrailoğullarının Hz. İsa’yı Öldürdüklerini Sanmaları
  Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. Hani Allah, isa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." (Al-i İmran Suresi, 54-55)


  Paylaş
  Hz. İsa’nın Mucizeleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tüm peygamberler gibi hazreti İsa'nın da gönderilmiş olduğu kavim azanlardan sapkınlardandılar. Bunları yola getirmek için bir çok yolu denediği halde ve mucizeler gönderdiği halde inanmamışlardır.hz isanın mucizeleri,  hz. isanın mucizeleri,  hz.isanın mucizeleri