Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Hangi Esmalar Kuranda Nerede geçer ve bir Hacet örneği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hangi Esmalar Kuranda Nerede geçer ve bir Hacet örneği

  Reklam

  Arızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kuranda zikredilen bu esmalarla hacetini c.c istese mücerreptir. Surelerde geçen isimler şunlardır.


  Fatiha: ya , ya Rab, ya Malik ya Rahman ya Rahim

  Bakara: ya muhid, ya gadir, ya alim, ya hakim, ya tevvab, ya basir, ya vasıu, ya semiu, ya bediu, ya kafi, ya rauf, ya şakir, ya vahid, ya afüv, ya halim, ya gabıd, ya basıd, ya hayy, ya gayyum, ya ali, ya azim, ya vali

  Aliimran: ya kaim, ya vehhab, ya seriu, ya habir,

  Nisa: ya ragıb, ya Habib, ya şehid, ya ğafur, ya vekil

  Enam: ya fatır, ya gahhar, ya Tahir, ya gadir, ya latif

  Araf: ya muhyi, ya mümit, ya mücib, ya hamid, ya mecid, ya fealüllima yürid, ya vedud

  Rad: ya kebir

  İbrahim: ya Mennan

  Hicr: ya halık

  Meryem: ya sadık ya varis

  Hac: ya bais

  Müminun: ya kerim

  Nur: ya nur, ya hakk, ya mübin

  Furkan: ya hadi

  Enbiya: ya fettah

  Mümin: ya ğaffar, ya tevvab, ya şedidül igab

  Zariyat: ya Rezzak, ya zilguvvetilmetin

  Tur: ya vitr

  Kamer: ya melik, ya mugtedir

  Rahman: ya rabbil meşrigayn ve rabbil mağribeyn, ya zelcelali vel ikram

  Hadid: ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın

  Haşr: ya melik, ya guddus, ya selam, ya mümin, ya müheymin, ya aziz, ya cebbar, ya mütekebbir, ya musavver, ya halık, ya bariu

  Buruç: ya mübdiu, ya muid

  İhlas: ya ehad, ya samed


  Bir hatırlatma kişinin haceti ne ise ona uygun esmayı alıp ismin harfi kaç tane ise mesela dört ise dörtle çarpılır 16 çıkar o ismi 16 bin defa zikretse muradı hasıl olur. Bu usul bir iksiri azamdır.
  Hatta surelerle hacetlerde bulunanlar yukarda ismini verdiğim surelerin içinde ki esmalarıda surenin akabinde sayısız zikretseler hacetleri çabuklaşır ın izniyle. Mesela buruç suresi fitne hased şerrinden emin olmak için 10 defa okunacak okumanın sonunda o surenin içinde geçen ya mübdiu, ya muid isimlerini de okumaya ekleyerek sayısız zikrederek hacetini tan isterse mücerreptir. İnşallahu rahman.u alem bissevab.


  Abdurrahman Sami Efendi Müntehabatı Samiye:Kendi çevirim

  Haydarı KERRAR  Paylaş
  Hangi Esmalar Kuranda Nerede geçer ve bir Hacet örneği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir hatırlatma kişinin haceti ne ise ona uygun esmayı alıp ismin harfi kaç tane ise mesela dört ise dörtle çarpılır 16 çıkar o ismi 16 bin defa zikretse muradı hasıl olur. Bu usul bir iksiri azamdır.
  Hatta surelerle hacetlerde bulunanlar yukarda ismini verdiğim surelerin içinde ki esmalarıda surenin akabinde sayısız zikretseler hacetleri çabuklaşır ın izniyle. Mesela buruç suresi fitne hased şerrinden emin olmak için 10 defa okunacak okumanın sonunda o surenin içinde geçen ya mübdiu, ya muid isimlerini de okumaya ekleyerek sayısız zikrederek hacetini tan isterse mücerreptir. İnşallahu rahman.u alem bissevab.  burda yazılanı anlamadımkuranda geçen hacet duaları,  kuranda geçen esmalar,  Kurandan hacet duaları,  ya ragıb,  ya muid esması,  kuranda hacet ayetleri,  iksirli dualar