Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) yaptığı Duaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) yaptığı Duaları

  Reklam
  Kuran'da Hz. Muhammed'in Duaları

  Kuran'da "Şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin" (Kalem Suresi, 4) ayetiyle tanıtılan son peygamber Hz. Muhammed (sav), gecenin bir bölümünü dua, zikir ve ibadetle geçiriyordu. Bir ayette bundan şöyle söz edilir:

  Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı bildi, böylece tevbenizi kabul etti... (Müzemmil Suresi, 20)

  Kuran'da Hz. Muhammed'in müminlere karşı ne kadar düşkün ve şefkatli olduğu anlatılır ve onlar için bağışlanma dilemesi emredilir:

  Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)

  Kuran'da daha birçok ayette Peygamberimiz (sav)'in dualarından bahsedilmektedir. Dualarda Allah'ı sıfatları ile birlikte anmanın en güzel örneklerini Hz. Muhammed'in dualarında görebiliriz. Bunlardan bir tanesi şöyledir:
  De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

  Tüm peygamberler gibi Hz. Muhammed de gönderildiği kavmin ileri gelenleri tarafından tehdit edilmiş ve zaman zaman şeytanın olumsuz telkinleri ile karşı karşıya kalmıştır. Böyle durumlarda Peygamberimiz (sav) Allah'a üzerindeki sıkıntıyı kaldırması için şöyle yalvarmıştır:

  Ve de ki: "Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." (Müminun Suresi, 97-98)

  Müminun Suresi'nin son ayetinde ise Peygamberimiz (sav)'in bir duası şöyle aktarılır:

  Ve de ki: "Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118)

  Kurandan dualar  Paylaş
  Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) yaptığı Duaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ve de ki: "Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." ALLAH C.C razı olsun 3. 3
  "Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." (Müminun Suresi, 97-98) aminnn

  allah razi olsun 4. 4
  llah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)

  ALLAH c.c razı olsun.kuranda hz peygamberden dua örnekleri,  kurandan ve hz peygamberden dua örnekleri,  hz.muhammedin yapmış olduğu dualardan birkaç örnek,  hz muhammedin yaptığı dualar,  hz muhammedin doğa ve hayvan sevgisi ,  kuranda hz muhammedin dua örnekleri,  hz muhammedin yaptığı dualara örnekler