Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Hz. Musa'nın Duaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Musa'nın Duaları

  Reklam
  Hz. Musa'nın Duaları

  "Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn."
  Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.[9]
  "Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn."
  Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.[10]
  "Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."
  Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.[11]
  "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."
  Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[12]
  "Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."
  Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[13]
  "Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."
  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[14]
  [9]- Maide, 25

  [10]- A'raf, 143

  [11]- A'raf, 151

  [12]- A'raf, 155

  [13]- A'raf, 156

  [14]- Yunus, 85-86


  Paylaş
  Hz. Musa'nın Duaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Musa sürekli onun arkasından dönen ve sözlerinde durmayan İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. İmtihanı pek çetin olan bir peygamber olan hazreti Musa bir çok duası bulunmaktadır.