Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua

  Reklam
  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua

  "Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema."
  Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.[6]
  [6]- İbrahim, 35-38


  Paylaş
  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hz ibrahim Allahın dostuydu o Rabbime tam teslim olan bi şahsiyettiki Allah ondan razı oldu sizdende Allah razı olsunhz.inrahimin cocuklari