Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Kuranı Kerimde Oruçla İlgili Ayetler Ve Meali Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranı Kerimde Oruçla İlgili Ayetler Ve Meali

  Reklam
  Kuranı Kerimdeki Oruç Ayetleri
  Kuranı Kerimde Geçen Oruç Ayetleri
  Kuranı Kerimde Oruçla İlgili Ayetler Neler

  Kuranı Kerimde Oruçla İlgili Ayetler

  Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı (farz kılındı) Olur ki bu sâyede takvâya erersiniz
  Bakara 183

  (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (oruç) tutar (İhtiyarlığından veya tedâvisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı) oruç tutmaya gücü yetmeyenlere, (her güne karşılık) bir yoksulu (sabah-akşam) doyuracak bir fidye vermesi (gerekli)dir Kim de gönülden gelerek (daha fazla) bir ihsanda bulunursa, bu, onun için daha hayırlıdır Bununla beraber (zor da olsa) (işin önemini) bilirseniz, oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır
  Bakara 184

  (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, Kurân; insanlara hidâyet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi Sizden kim (mâzereti olmaksızın) bu ay(ın ilk hilâlin)e erişirse/görürse hemen orucunu tutsun, kim de hasta veya seferde (olup da yer) ise, tutmadığı günler sayısınca (câiz olan) başka günlerde (orucunu kazâ etsin) Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez Bu da, o sayıyı (kazâ ile) tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allahın yüceliğini tanımanız içindir Olur ki (düşünür de) şükredersiniz
  Bakara 185

  Oruç (günlerinin) gecesinde eşlerinizle cinsî ilişki kurmanız size helâl kılındı (Haramdan korunmak ve sükû»nete kavuşmanız için) onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz Allah (onlara yaklaşmamakla) nefislerinizin arzularına karşı zâfiyet göstereceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul edip, sizi bağışladı Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve Allahın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şey (nesl)i isteyin Beyaz iplik siyah iplikten (fecrin aydınlığı, gecenin karanlığından) seçilinceye (tanyeri ağarıncaya) kadar yiyin, için, sonra da orucu akşam oluncaya (iftar vaktine) kadar tamamlayın Fakat, mescidlerde itikâfa (ibâdete) çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın Bu (hükümler) Allahın sınırlarıdır; sakın sınırlara yaklaşmayın! Allah, sakınıp korunsunlar diye âyetlerini insanlara böyle açıklar
  Bakara 187

  Haccı da, umreyi de Allah (rızâsı) için yapın Eğer (bir engelle hac ve umreden) alıkonulsanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban (gönderin) Kurban, yerine (Minâya) varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan (traş olan) varsa ona fidye gerekir ki, o (fidye) de ya (üç gün) oruç tutmak, ya sadaka (altı fakire fitre) vermek, ya da bir kurban kesmektir Güven içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar, umre ile faydalanmak isteyen kimseye (Hacc-ı Temettü yapana) kolayına gelen kurbanı kesmesi; kurban bulamayana da hac günlerinde (ihramlı olarak) üç gün, döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç tutması gerekir; bunlar tam on (gün) dür Bu, ailesi Mescid-i Haram (civârın)da oturmayanlar içindir Allahın emirlerine uygun olmayan davranışlardan sakının ve bilin ki, Allahın cezâsı çok şiddetlidir
  Bakara 196

  (O müminler ) tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû» edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allahın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır (İşte, böyle) müminlere (cenneti) müjdele!
  Tevbe 112

  Şüphesiz ki, müslüman olan (Allahın emirlerine teslim olan) erkeklerle, müslüman kadınlar; îman eden erkeklerle, îman eden kadınlar itaat (ve ibâdet)e devam eden erkeklerle; itaat (ve ibâdet)e devâm eden kadınlar; doğru erkeklerle, doğru kadınlar; sabreden erkeklerle, sabreden kadınlar; alçak gönüllü (ve saygılı) erkeklerle, alçak gönüllü (ve saygılı) kadınlar; sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar; mahrem yerlerini (haramdan) koruyan/hayâlı erkeklerle, mahrem yerlerini (ve görünümlerini haramdan) koruyan/iffetli kadınlar; Allahı çok anan erkeklerle (Allahı çok) anan kadınlar (var ya, işte) Allah, onlar için mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır


  Paylaş
  Kuranı Kerimde Oruçla İlgili Ayetler Ve Meali Mumine Forum

oruçla ilgili ayetler,  oruçla ilgili ayet meali,  bir kuran-ı kerim mealinden oruç tutan bir ayet,  kuranda oruçla ilgili ayetler,  oruçla ilgili ayet mealleri,  kuranı kerim mealinden oruçla ilgili ayetler,  kuranı kerim mealinden oruç ibadetini konu alan bir ayet