Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Yardımlaşma Ile Ilgili Ayet,Kuranda Yardımlaşma Ile Ilgili Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yardımlaşma Ile Ilgili Ayet,Kuranda Yardımlaşma Ile Ilgili Ayetler

  Reklam
  Yardımlaşma hakkında ayet ve hadisler


  "İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir " (Maide süresi 2)


  "Bütün mü’minler kardeştir”
  (Hucurat Suresi / 10)


  “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72)

  - “Müslüman, Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir” (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)

  - “Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)

  - “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız” (Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyame, 56)

  - “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir” (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56)

  - “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun Bir Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz” (Buhârî, Edeb, 57)

  - “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek” (Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1)

  - “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” (Müslim, Birr)

  - "Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır" (Tirmizî, Kıyâmet, 54)

  - Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti" (Müslim, Cennet, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 40; İbni Mâce, Zühd, 16)

  - "Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir" (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32)

  - "Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir" (Buhârî, Edeb, 62, İsti'zân, 9; Müslim, Birr, 23, 25, 26; Ebû Dâvûd, Edeb, 47; Tirmizî, Birr, 21, 24; İbni Mâce, Mukaddime, 7)

  - "Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!" (Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr)
  Paylaş
  Yardımlaşma Ile Ilgili Ayet,Kuranda Yardımlaşma Ile Ilgili Ayetler Mumine Forum

 2. 2
  ziyaretçi
  Reklam
  tşekkür edriz verdiğiniz emeklere... 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Cok tesekkürler ama bunların hepsi ayetmi? 4. 4
  Yukardaki konuda hem ayet hem hadis mevcut bilginize..
  ________________________

  Kuranda Yardım kelimesi geçen ayetler

  paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hadis ve ayetler, paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili ayetler ve hadisler


  1. Sure (Fâtiha Suresi), 5. Ayet
  (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


  2. Sure (Bakara Suresi), 45. Ayet
  Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.


  2. Sure (Bakara Suresi), 48. Ayet
  Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.


  2. Sure (Bakara Suresi), 85. Ayet
  Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab'ın (Tevrat'ın) bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.


  2. Sure (Bakara Suresi), 86. Ayet
  Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez.


  2. Sure (Bakara Suresi), 89. Ayet
  Kendilerine ellerindekini (Tevrat'ı) tasdik eden bir kitap (Kur'an) gelince onu inkar ettiler. Oysa, daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkarcılara (Arap müşriklerine) karşı yardım istiyorlardı. (Tevrat'tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın lâneti inkarcıların üzerine olsun.


  2. Sure (Bakara Suresi), 107. Ayet
  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.


  2. Sure (Bakara Suresi), 120. Ayet
  Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: "Allah'ın yolu asıl doğru yoldur." Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.


  2. Sure (Bakara Suresi), 123. Ayet
  Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.


  2. Sure (Bakara Suresi), 153. Ayet
  Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  sadaka ömür uzatır 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Güzel teşekkür ederim sayenizde ödevimi yaptım 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Baya iyi yaa 8. 8
  Kayıtsız Üye
  çok güzel bayıldım sayenizde ödevimi bitirdim beni büyük bir zarardan kurtardınız teşekkür ederim 9. 9
  BİLİNMEZ KİŞİ
  Aynen yaa.😘 10. 10
  Beğenen kişi
  Çok iyi yaaa 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Yardımlaşma Ile Ilgili Ayet,Kuranda Yardımlaşma Ile Ilgili Ayetler

  Eh iste idare eder


  Muminem Cevap: Yardımlaşma Ile Ilgili Ayet,Kuranda Yardımlaşma Ile Ilgili Ayetler

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Çok teşekkürler süpersiniz 😊😙😙 13. 13
  Yaprakkkkk
  ve teavenu alalbirri vettekva ayeti yardımlaşma hakkındadır. 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz...(Bakara Suresi 100.ayetyardımlaşma ile ilgili ayetler,  paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili ayetler,  yardımlaşma ile ilgili ayet,  yardım ile ilgili ayetler,  yardimlasma ile ilgili ayetler,  yardım etmekle ilgili ayetler,  yardımlaşma ile ilgili ayet ve hadisler