Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Hümeze Süresi Meali Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hümeze Süresi Meali

  Reklam
  104-el-HÜMEZE
  Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 (dokuz) âyettir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!
  2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.
  3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
  4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.
  5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
  6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.
  7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.
  8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.
  9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.


  Paylaş
  Hümeze Süresi Meali Mumine Forum