Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri

  Reklam
  İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri

  Bakara Suresi

  6 Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler

  14 Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "iman ettik" derlerKendi şeytanlarıyla baş- başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyizGerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz"

  62 Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan,Sabiılerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktırKorku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar

  88 "Kalplerimiz kabuk tutmuştur" DedilerHayır öyle değilKüfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder

  91 Onlara, "Allah'ın indirmiş olduğuna inanın" denildiğinde şöyle konuşurlar: "Biz, bize indirilene inanırız" Ve ondan ötesini inkar ederlerOysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektirSöyle onlara: "Madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz?"

  93 Hani kesin söz almıştık sizden de Tur'u üzerinize kaldırmıştık "Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin" DemişyikŞöyle demişlerdi: "Dinledik ve isyan ettik" İnkarları yüzünden gönüllerine buzağı içirildiDe ki: "Eğer inanan kişilerseniz, ne köü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu"

  100 Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka, ahdi kaldırıp atmadı mı?Doğrusu şu ki, onların çokları iman etmezler

  103 Eğer onlar iman edip sakınsalardı, Allah katında bir sevap elbette daha kıymetli olurduKeşke bilebilselerdi

  104 Ey iman edenler! "Raina" demeyin, "unzurna" deyin/ "bizi davar gibi güt"diye konuşmayın, "bize bak diye" konuşun ve dinleyinKafirler için korkunç bir azap vardır

  109 Ehlikitap'tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istediHem de gerçekten kendilerine ayan-beyan olduktan sonraAllah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörünAllah, herşeye gücü yetendir

  143 İşte böyle!Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptıkBiz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralımBu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektirAma Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektirŞu da bir gerçek ki, Allah öncelikli insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir

  153 Ey iman sahipleri!Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyinHiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle berab erdir

  172 Ey iman sahipleri!Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve -eğer kendisine kulluk ediyorsanız- Allah'a ş ükredin

  178 Ey iman edenler!Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştırHür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişiKim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekirİşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettirKim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır

  183 Ey iman sahipleri!Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştırBu sayede korunmanız umulmaktadır

  208 Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin Şeytanın adımlarını izlemeyin Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır

  212 İğreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır

  221 Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından -müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten -o hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler

  248 Nebileri onlara şöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabut'un size gelmesidir Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır Onu melekler taşır Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır"

  249 Tâlût, askerleriyle yola çıkınca dedi ki: "Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir O halde, ondan içen benden değildir Ama onu tatmayan bendendir Eliyle bir avuç alan kişi başka" Bunun ardından, pek azı müstesna olmak üzere ondan içtiler Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçtiklerinde şöyle dediler: "Bugün bizim Câlût'a ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur" Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular: "Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir Allah sabredenlerle beraberdir" 250 Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır Ayaklarımızı yere sağlam bastır Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et"

  253 İşte resuller! Biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır Allah, onlardan bazısıyla konuşmuşturBazılarını da derecelerle yüceltmiştir Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdik Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi Ne var ki, Allah dilediğini yapıyor

  254 Ey iman edenler! Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir

  257 Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır Bunlar cehennemin dostlarıdır Orada sürekli kalacaklardır onlar

  264 Ey iman sahipleri! Allah'a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz

  267 Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden infak edin Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye kalkmayın Bilin ki Allah Ganî'dir, cömertliğine sınır yoktur; Hamîd'dir, bütün övgülerin sahibidir/övgüye layık olanları gereğince över

  278 Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın

  282 Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin Borç altına giren, aklı ermez yahut zayıf-çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazdırsın Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekirBu kadınlardan biri şaşırırsa/unutursa ötekisi ona hatırlatsın diyedir Tanıklar, çağırıldıklarında çekimser davranmasınlar Küçük veya büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üşenmeyin Böyle yapmanız Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha elverişlidir Ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret sözkonusu ise onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur Karşılıklı alış-veriş yaptığınızda da tanık bulundurun Yazıcıya da tanığa da zarar verilmesinBöyle bir şey yaparsanız bu, kendinize kötülük olur Allah'tan korkun Allah size öğretiyor Allah, her şeyi en iyi biçimde bilendir


  Ali İmran Suresi

  52 İsa onlardan inkarı sezince şöyle konuştu: “Allah’a gidişte benim yardımcılarım kim?” Havariler dediler ki: “Biz Allah’ın yardımcılarıyızAllah’a iman ettik bizTanık ol, biz müslümanlarız”

  53 “Ey Rabbimiz!Senin indirdiğini iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz”

  68 Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim’e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridirAllah, müminlerin Veli’sidir

  72 Ehlikitap’tan bir zümre şöyle dedi: “Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkınBelki onları döndürebilirsiniz;

  99 Şunu da söyle: “Ey Ehlikitap!Neden iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz?Gözünüzle gördüğünüz halde, Allah yolunu neden çarpıtmak istiyorsunuz?Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir”

  100 Ey iman sahipleri!Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi, imanınızdan sonra kafirler haline getirirler

  102 Ey iman edenler!Allah’tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkunMüslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin

  110 Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyiyi-güzeli emredersiniz, kötü ve çirkinden alıkoyarsınız, Allah’a iman edersinizEhlikitap da iman etseydi, kendileri için elbette hayırlı olurduİçlerinde müminler vardır ama onların çokları fasıklardır

  118 Ey iman sahipleri!Kendi dışınızda hiç kimseyi sırdaş edinmeyinSizi sarpa sardırıp perişan etmekten çekinmezlerSize sıkıntı vercek şeyi pek severlerAğızlarından nefret ve öfke taşmaktadırGöğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktürEğer aklınızı işletirseniz Allah size ayetlerini açık-seçik göstermiştir

  130 Ey iman sahipleri!Ribaya öyle kat kat katlayarak yemeyinAllah’tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz

  140 Size bir yara değiyorsa, o topluma da benzeri bir yara mutlaka değmiştirBak işte günler!Biz onları insanlar arasında dolandırır dururuzAllah bu sayede, iman edenleri bilecek, sizden tanıklar/şehitler edinecektirAllah zulme sapanları sevmez

  141 Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir

  149 Ey iman edenler!Eğer küfre sapanlara boyun eğerseniz sizi ökçeleriniz üstüne yüz geri çevirirler de hüsrana uğrayanlar haline gelirsiniz


  Paylaş
  İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İman İle İlgili Ayetler - Kuranda İman İle İlgili Ayetler - İman Hakkında Kuran Ayetleri

  Nisa Suresi

  19 Ey iman edenler! Kadınlara, zor ve baskı kullanarak mirasçı olmanız size helal olmaz Kendilerine vermiş bulunduğunuz şeylerin bir kısmını çarpıp götürmek için onları sıkıştırmanız da helal değildir Kanıta bağlanmış bir fuhuş yapmaları hali müstesna Onlarla iyi ve güzel geçinin Onlardan tiksindinizse olabilir ki, siz bir şeyi çirkin bulursunuz da Allah, ona çok hayır koymuş olur

  25 İnanmış hür kadınları nikâhlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin altındaki genç, mümin köle kızlarıdan biriyle evlensin Allah sizin imanınızı daha iyi bilir Hep birbirinizdensiniz O halde onları, ailelerinin izniyle nikâhlayın Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının yarısı uygulanacaktır Bu, köle ile evlenme yolu, günaha ve sıkıntıya girmekten korkanınız içindir Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır Allah çok affedici, çok merhametlidir

  43 Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin Allah Afüvv'dür, günahları affeder, Gafûr'dur, hataları bağışlar

  46 Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler

  59 Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin Resule ve sizin içinizden olan/sizin seçtiğiniz hüküm ve yetki sahiplerine de itaat edin Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi, eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve resule arz edin Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir

  65 Hayır, Rabbine yemin olsun ki iş, onların sandığı gibi değil Onlar, aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp verdiğin hükümle ilgili olarak, içlerinde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyete ulaşmadıkça iman etmiş olamazlar

  94 Ey iman edenler! Allah yolunda gaza için dolaştığınızda, iyice anlayıp dinleyin de size selam verene/barış teklifi sunana "Sen mümin değilsin!" demeyin İğreti hayatın menfaatine göz dikiyorsunuz ama Allah katında çok ganimetler vardır Önceden siz de öyle idiniz ama Allah size lütufta bulundu O halde, iyice araştırın, anlayın dinleyin Çünkü Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır

  135 Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun Allah, ikisine de sizden daha yakındır O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır

  136 Ey iman edenler! Allah'a, onun resulüne, resulüne indirmiş olduğu Kitap'a, daha önce indirmiş olduğu Kitap'a inanın Kim Allah'ı, O'nun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa gömülmüş olur

  144 Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?

  150 Onlar ki Allah'ı ve O'nun resullerini inkär ederler, Allah'la O'nun resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz" derler; böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler

  152 Allah'a ve O'nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakında kendilerine verecektir Allah, Gafûr'dur, Rahîm'dir

  155 Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demeleri yüzündendir Doğrusu, Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler


  Maide Suresi

  1 Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştırKuşkunuz olmasın ki, Allah, iradesi yönünde hüküm verir

  2 Ey iman edenler! Allah'ın ibadet, iyilik ve güzellik alâmeti kıldığı şeylere, çarpışmanın yasak olduğu haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklara, Rablerinden bir lütuf ve rıza niyaz ederek Mescid-i Haram'a gelmiş olanlara saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınız vakit avlanın Bir topluluğun, sizi Mescid-i Haram'dan uzak tutmak için sergilediği kötülük, sizi saldırganlık ve düşmanlığa sakın itmesin! Hayırda erginlik/dürüstlük ve takva üzere yardımlaşın! Kötülük/çirkinlik, düşmanlık/saldırganlık üzere yardımlaşmayın Allah'tan sakının! Kuşkunuz olmasın ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir

  6 Ey iman sahipleri! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin! Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan meshedin Allah size zorluk çıkarmak istemiyor Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredebilesiniz

  8 Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun! Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin Adaletli olun! Bu, takvaya/korunup sakınmaya daha uygundur Allah'tan sakının Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır

  11 Ey iman edenler! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti Allah'tan sakının! Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler!

  35 Ey iman edenler! Allah'ın buyruğuna ters düşmekten sakının; O'na varmaya vesîle arayın O'nun yolunda gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz

  51 Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz

  55 Sizin gönül dostunuz Allah'tır, O'nun resulüdür, bir de rükû eder bir halde namazı kılıp zekâtı vererek iman edenlerdir

  56 Allah'ı, O'nun resulünü ve iman edenleri dost edinen/Allah'tan, O'nun resulünden ve iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır

  57 Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın Eğer inanıyorsanız Allah'tan sakının

  65 Eğer Ehlikitap, iman edip korunsaydı, onların kötülüklerini mutlaka örter ve kendilerini bol nimetli cennetlere mutlaka sokardık

  69 Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur Tasalanmayacaklardır onlar

  82 Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını "biz Hıristiyanlarız" diyenler bulursun Bu böyledir Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah'a adamış rahipler vardır Ve onlar, kibre sapmazlar

  83 Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün Şöyle derler: "Ey Rabbimiz, iman ettik Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet"

  87 Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez

  88 Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun

  90 Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktik; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz

  93 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara; bundan böyle korunup iman ederek iyi işler yaptıkları, sonra takvaya sarılıp imanda kemale erdikleri, sonra bir mertebe daha korunup güzellikler sergiledikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından ötürü hiçbir günah yoktur Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever

  94 Ey iman sahipleri! Allah sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle mutlaka deneyecektir ki, gözün fark edemediği alanlarda O'ndan kim korkuyor bilsin Bundan sonra azıp sınırı çiğneyen için korkunç bir azap olacaktır

  95 Ey iman sahipleri! İhramda olduğunuz zaman av öldürmeyin Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur: Öldürdüğü hayvana denk deve-sığır, davar cinsinden, Kâbe'ye varacak kurbanlık bir hediye ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir keffâret, yahut buna denk oruç Taki yaptığının vebalini tatsın Allah, geçmişi affetmiştir Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öc alacaktır Allah çok güçlüdür, öc alıcıdır

  101 Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın Kur'an indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır Allah onlardan vazgeçmiştir Allah Gafûr'dur, Halîm'dir

  105 Ey iman edenler! Siz, kendinizi düzeltmeye bakın Siz, doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez Tümünüzün dönüşü Allah'adır O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir

  106 Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında, vasiyet zamanı aranızdaki tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızdan iki kişi Bunları namazdan sonra alıkoyarsınız; kuşkulanırsanız şöyle yemin ederler: "Vallahi, yakınlarımız da olsa yeminimizi hiçbir ücret karşılığı satmayacağız, Allah'ın tanıklığını saklamayacağızÇünkü böyle yaparsak mutlaka günahkârlardan oluruz"

  111 Havarilere şunu vahyetmiştim: "Bana ve resulüme iman edin" Şöyle demişlerdi: "İman ettik, sen de tanık ol ki biz, müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!"inançla ilgili ayetler,  inançla ilgili ayet meali,  inançla ilgili ayet mealleri,  inançla ilgili ayetler ve anlamları,  iman ile ilgili ayet mealleri,  kuranda iman,  kuranda iman ayetleri