Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Alay İle İlgili Ayetler - Kuranda Alay İle İlgili Ayetler - Alay Hakkında Kuran Ayetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alay İle İlgili Ayetler - Kuranda Alay İle İlgili Ayetler - Alay Hakkında Kuran Ayetleri

  Reklam
  Alay İle İlgili Ayetler -
  Kuranda Alay İle İlgili Ayetler -
  Alay Hakkında Kuran Ayetleri

  2:14 - Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: "İnandık" derler Fakat şeytanlarıyle yalnız kaldıkları zaman: "Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz" derler

  2:15 - (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir

  2:67 - Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki Allah, size bir bakara (sığır) boğazlamanızı emrediyor Onlar da "ayol sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun?" dediler Musa da: "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" dedi

  2:212 - Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi (Onlar), iman edenlerle eğleniyorlar Halbuki takva sahibi olan o müminler, kıyamet günü onların üstündedir Allah dilediğine hesapsız rızık verir

  4:140 - Allah size Kitab (Kur'an)da: "Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirdiMuhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır

  5:57 - Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah'dan gereğince korkun

  5:58 - Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır

  6:5 - Hak, kendilerine gelince onu yalanladılar Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir

  6:10 - Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi

  6:68 - Â yetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki, ondan başka söze dalsınlar Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluğuyla oturma

  9:64 - Münafıklar, kalblerindekileri bütünüyle haber verecek bir sûrenin tepelerine inmesinden çekinirler De ki, alay edip durun bakalım, Allah o sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır

  9:65 - Eğer kendilerine sorarsan, "Biz sırf lafa dalmış, şakalaşıyorduk" derler De ki: "Allah ile, âyetleri ile ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?"

  9:79 - Müminlerden zekâttan fazla olarak kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara, bir de güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara bakıp da onlarla alay edenleri Allah, maskaraya çevirmiştir Onlara pek acıklı bir azap vardır

  11:8 - Ve eğer bunlardan bir kısmının göreceği azabı belli bir süreye kadar erteleyecek olursak, o zaman da "onu engelleyen nedir ki?" diyecekler İyi bilin ki, o azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır

  11:38 - Gemiyi yapıyordu, kavminden bazı ileri gelen gruplar, onun yanından gelip geçtikçe, onunla alay ediyorlardıNuh dedi ki: "Bizimle eğleniyorsunuz, biz de sizinle tıpkı bizimle eğlendiğiniz gibi alay edip eğleneceğiz"

  13:32 - Andolsun ki, senden önceki peygamberlerle de alay edildi Ben de o kâfirlere bir süre için meydan verdimSonra da tuttum onları cezalandırdım O vakit azabım nasıl imiş (gördüler)

  15:11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar

  15:95 - Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz

  16:34 - Bunun için, sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu ve alay edip durdukları o azap, kendilerini kuşattı

  17:51 - "İsterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (Muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz) "Onlar: "Bizi kim tekrar diriltecek?" diyecekler De ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi" Sana başlarını sallayarak: "Ne zamandır bu" diyecekler De ki: "Yakın olması gerekir!"

  18:56 - Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz Kâfir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar Onlar, âyetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır

  18:106 - İşte böyle, onların cezaları cehennemdir Çünkü inkâr etmişler ve benim âyetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır

  21:36 - O inkârcılar seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar ve "İlâhlarınızı diline dolayan bu mudur?" diyorlar Halbuki onlar Rahmân'ın kitabını inkâr ediyorlar

  21:41 - Yemin olsun ki, senden önce birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey (azap) kuşatıverdi

  23:110 - İşte siz onları alaya aldınız; sonunda bu davranışınız size beni yâd etmeyi unutturdu; çünkü siz onlara gülüyordunuz

  25:41 - Seni gördükleri zaman "Bu mu Allah'ın Peygamber olarak gönderdiği?" diye hep seni alaya alıyorlar

  26:6 - Üstelik (ona) "yalandır" dediler; fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir

  30:10 - Sonra o kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini yalan saydılar ve onlarla alay ediyorlardı

  36:30 - Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı

  37:12 - Fakat sen onlara şaşıyorsun, ama onlar (seninle) eğleniyorlar

  37:14 - Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye alıyorlar

  38:63 - "Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?"

  39:48 - Öyle ki, yaptıkları amellerin kötülükleri karşılarına çıkmış ve alay edip durdukları şeyler, kendilerini sarmıştır

  39:56 - (O günden sakının ki günahkar) nefis şöyle diyecektir: "Allah'ınyanında yaptığım kusurlardan dolayı yazık bana! Doğrusu ben alay edenlerdendim"

  40:83 - Çünkü onlara peygamberleri, delillerle geldikleri zaman, kendilerinde bulunan ilme güvendiler de o alay ettikleri şey onları kuşatıverdi

  43:7 - Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı

  45:9 - Â yetlerimizden birşey öğrendiği zaman, onu alaya alıyor İşte onlar için rezil ve rüsvay edici bir azap vardır

  45:33 - Derken yaptıkları amellerin kötülüğü gözlerinin önüne serildi, alay edip durdukları şey onları kuşatıverdi

  45:35 - Bunun sebebi şudur; Siz Allah'ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı Artık bugün onlar, ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir

  46:26 - And olsun ki, biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı Çünkü onlar Allah'ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı

  49:11 - Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirlerKadınlar da kadınları alaya almasınlar Belki onlar kendilerinden daha iyidirler Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın İmandan sora fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir

  104:1 - Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!  Paylaş
  Alay İle İlgili Ayetler - Kuranda Alay İle İlgili Ayetler - Alay Hakkında Kuran Ayetleri Mumine Forum

haset ve alay ile ilgili ayetler,  alay etmek ile ilgili ayetler