Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

  Reklam
  Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler


  A- Emânet Kelimesinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (Toplam 6 Yerde): (2/Bakara, 283; 4/Nisâ, 58; 8/Enfâl, 27; 23/Mü’minûn, 8; 33/Ahzâb, 72; 70/Meâric, 32)  B- (Emânete ve Verilen Söze) Riâyetle İlgili “Raâ” Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (Toplam 10 Yerde): 2/Bakara, 104; 4/Nisâ, 46; 20/Tâhâ, 54; 23/Mü’minûn, 8; 57/Hadîd, 27, 27; 28/Kasas, 23; 70/Meâric, 32; 79/Nâziât, 31; 87/A’lâ, 4.  C- (Emânete ve Verilen Söze) İhânet ile İlgili “Hâne” Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (Toplam 16 Yerde): 2/Bakara, 187; 4/Nisâ, 105, 107, 107; 5/Mâide, 13; 8/Enfâl, 27, 27, 58, 58, 71, 71; 12/Yusuf, 52, 52; 22/Hacc, 38; 40/Mü’min, 19; 66/Tahrîm, 19.  D- Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler:

  Emânetler Ehillerine Verilmelidir: 4/Nisâ, 58.

  Emâneti Sahibine Vermek: 2/Bakara, 283.

  Emânetlere Riâyet Etmek: 3/Âl-i İmrân, 75-76; 23/Mü’minûn, 8; 33/Ahzâb, 72-73; 70/Meâric, 32.

  Emânet Sorumluluğunun Ağırlığı: 33/Ahzâb, 72.

  İnsanın Allah’ın Emânetine Tâ-lip Olması: 33/Ahzâb, 72-73; 59/Haşr, 21.  E- İhânet (Hâinlik) Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler:

  a- Hâinlik Edenler: 3/Âl-i İmrân, 161; 4/Nisâ, 107.

  Allah’a ve Rasûlüne Hâinlik Etmek: 8/Enfâl, 27.

  Antlaşmalarına Hâinlik Edenler: 8/Enfâl, 58.  F- Ahidle İlgili Ayet-i Kerimeler:

  Ahde Vefâ (Verilen Sözü Yerine Getirmek): Bakara, 177; Al-i İmran, 77; Maide, 1; Ra'd, 20; İsra, 34;

  a- Mü'minun, 8; Ahzab, 1; Meâric, 32.

  b- Allah'a Karşı Verilen Sözü Yerine Getirmek: Bakara, 100; Al-i İmran, 76; Maide, 1, 7; En'am, 152; Ra'd, 19-20, 25; Nahl, 91, 95; Mü'minun, 8; Feth, 10.

  c- Münafıklar, Sözlerinde Durmazlar: Tevbe, 75-78.

  d- Mîsak: Bakara, 27, 63, 83, 84, 93; Al-i İmran, 81, 187; Nisa, 21, 90, 92, 154, 155; Maide, 7, 12, 13, 14, 70; A'raf, 169; Enfal, 72; Ra'd, 20, 25; Ahzab, 7; Hadid, 8.

  Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


  Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y. c. 2, s. 92 (Y. Kerimoğlu), c. 2, 94-95 (Emin), c. 3, s. 99 (İhânet), c. 6, s. 328-329 (Vedîa)

  TDV. İslâm Ansiklopedisi,TDV. Y. c. 11, s. 81-84


  İslâm’ın Temel Kavramları, Hüseyin K. Ece, Beyan Y. s. 163-166

  Kur’an’da Temel Kavramlar, Ali Ünal, Kırkambar Y. s. 488-489

  Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Vecdi Akyüz, Kitabevi Y. s. 28-30

  Kur’an Işığında Hayatı Doğru Yaşamak, Fahrettin Yıldız, İşaret Y. s. 304-307

  Elmalılı Tefsirinde Kavramlar, s. 110

  Kur’an ve Sünnet Üzerine Makaleler, Hikmet Zeyveli, Birun Y. s. 185-187

  Kur’an’ın Temel Kavramları, s. 117-118

  Verdiği Sözde Duranlar, Osman Karabulut, Şems Y.

  Emânet Kavramı, Cafer Tayyar Soykök, Haksöz, sayı 72, Mart 97, s. 44-47  Paylaş
  Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler Mumine Forum