Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan tefekkür ile ilgili ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  tefekkür ile ilgili ayetler

  Reklam
  Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez (2/269)

  De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam" De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?" (6/50)

  Kavmi onunla çekişip-tartışmaya girdi Dedi ki: "O beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip-tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin O'na şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum, ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka Rabbim, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?" (6/80)

  Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık (6/126)

  Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O'na kulluk edin Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? (10/3)

  Bu iki grubun örneği; kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir Örnekçe bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz? (11/24)

  "Ey kavmim, ben onları kovarsam, Allah'tan (gelecek azaba karşı) bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz?" (11/30)

  Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? (16/17)

  Böylece biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur (20/113)

  Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (23/68)

  "Allah'ındır" diyecekler De ki: "Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?" (23/85)

  O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için (25/62)

  Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz? (32/4)

  De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: "Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz Sizin sahibiniz (veya arkadaşınız olan Peygamber)de hiç bir delilik yoktur O, yalnızca sizi, şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır" (34/46)

  O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp-düşünmez (40/13)

  Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti (44/13)

  Artık onlar, kıyamet-saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp-düşünmeleri onlara neyi sağlar? (47/18)

  Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa birtakım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? (47/24)

  Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (54/17,22,32,40)

  Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi? (56/62)


  Paylaş
  tefekkür ile ilgili ayetler Mumine Forum

akıl ve tefekkür ile ilgili ayet meali