Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Kıyamet Manzaraları ile ilgili Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kıyamet Manzaraları ile ilgili Ayetler

  Reklam
  Kıyamet Manzaraları
  Kur’an’daki anlatımların bir bölümü Kıyamet sürecindeki oluşumlar ile ilgilidir Allah, kusursuz kitabı Kur’an da insanlara pek çok konuda örneklendirmeler yapmakta ibret alınması suretiyle doğruyla yanlışı ayırabilme imkânı tanımaktadır Dünya hayatının kısalığı ve gerçek yurdun Ahiret olduğu anlatılırken dünya hayatının sonunu getirecek kıyamet sürecinin de tasviri yapılmaktadır
  Dine inanan herkesin bir gün kıyametin kopacağından haberi olduğu ve azda olsa bir şeyler bilip duyduğu görülür Kıyamet sürecinde neler olacağı ile ilgili olarak Kur’an daki ayetlerin bir kısmı şu şekildedir:
  Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma Şu kadar var ki Allah onları, gözlerin şaşkınlıktan dona kalacağı bir güne erteliyor O gün onlar başlarını dikerek koşarlar Gözleri kendilerine dönmez Kalpleri ise bom boştur (14) İbrahim Suresi Ayet 42-43
  Yer başka bir yere, gökler de başka göklere değiştirildiği ve insanlar bir ve kahredici olan Allah’ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerden intikam alacaktır (14) İbrahim Suresi Ayet 48
  Sur’a üfürüleceği gün, Allah’ın dilediği kimseler dışında, göklerde ve yerde olan herkes artık korkuya kapılmıştır ve her biri boyun bükmüş olarak O’na gelmişlerdir (27) Neml Suresi Ayet 87
  Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler, fakat bu sadece Allah’ın azabının çetin olmasındandır (22) Hac Suresi Ayet 2
  Gerçek su ki kıyamet- saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir (22) Hac Suresi, Ayet 7
  Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak, sanki etrafa yayılıp serpilen çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar (54) Kamer Suresi, Ayet 7
  Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı ve dağlar darmadağın olup ufalandığı, derken toz duman halinde dağılıp savrulduğu… (56) Vakıa Suresi Ayet 4-6
  O gün gök erimiş bakir gibi olur Dağlar renkli yün gibi olur (70) Mearic Suresi Ayet 8-9
  Ama göz kamaşıp da kaydığı zaman, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman; (75) Kıyamet Suresi Ayet 7–9
  O gün bir sarsıntı sarsar Peşinden bir diğeri gelir O gün kalpler titrer İnsanların gözleri yere döner (77) Mürselat Suresi,Ayet6-9
  Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman (84) İnşıkak Suresi Ayet 1-4
  Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insanlar buna ne oluyor? Dediği zaman (99) Zelzele Suresi Ayet 1-3


  Paylaş
  Kıyamet Manzaraları ile ilgili Ayetler Mumine Forum