Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Lakabla ilgili Ayet ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Lakabla ilgili Ayet ve Hadisler

  Reklam
  * LAKABLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER *
  Lâkab kelimesi hem övgüyü, hem de yergiyi ifade etmek için kullanılır Kurânı Kerimde bu konuya açıklık getirilmekte,
  * Birbirinizi kötü lakablarla çağırmayınız *
  denilmektedirMüslümanlar arasında birliğin, beraberliğin, sevginin egemen olması için bu tür hareketleden uzak kalmak gerekmektedir Müslümanlar hakkında övgü ve saygı ifade eden lâkablar yasaklanmamıştır Bu tip isimler ve sıfatlar insanların birbirlerini sevmesine, saymasına sebep olur İnsanların birbiriyle olan münasebetlerini iyi yönde etkiler
  Peygamber Efendimiz den rivayet edilen bir hadiste
  * Müminin mümin kardeşi üzerindeki hakkından birisi de onu en çok sevdiği ismiyle çağırmasıdır *
  * İnsanlarla alay edene, Cennetten bir kapı açılır, haydi gir denir O da, telaşla gelir, fakat kapı hemen kapanır Sonra başka bir kapı açılır O yine üzgün olarak kapıya gider Kapı yine kapanır Bu durum, defalarca tekrar eder, artık, gel denildiği halde, gidemez *
  * Çocuklarınıza çeşitli lakap takılmadan, onlarla künyelenin *
  buyurulmaktadır Bu hadisin ifadesine göre müslümanları sevdikleri adlarla çağırmak hem sünnettir, hem de örfe uygundur İnsanları güzel buldukları adlarıyla çağırmakta bir sakınca yoktur Hatta Hz Ömer künyelerin yaşatılması fikrinde ısrar etmektedirİslâm tarihine göz attığımızda Hz Ebu Bekirin Sıddık Hz Ömerin Fârûk Hz Osmanın Zinnûreyn Hamzanın Esedullah Hâlid b Velidin Seyfullah Hz Alinin Ebu Türab Umeyrin Ebu Hureyre adlarıyla anıldıklarını görürüz Bu da Müslümanları bu tip adlarla çağırmanın teşvik edildiğini göstermektedir
  Kaynak :
  * Hayatu Sahabe
  * Hucurat, 49/11
  * Tirmizi
  * İbni Mace
  * Buhari
  * Ebu Davud


  Paylaş
  Lakabla ilgili Ayet ve Hadisler Mumine Forum

bir kapı kapanır bir kapı açılır ayet