Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Hareke üç tanedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hareke üç tanedir

  Reklam
  01
  HAREKE Harflerde bulunan sesleri göstermek için onların alt veya üstlerine konulan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir:  SÜKUN Harekesizlik demektir. İki çeşittir: 1. Lâzım Sükun Kur'an okunurken hem geçildiği, hem de durulduğu zaman varlığını koruyan sükundur.  2. Ârizî Sükun Herhangi bir yerde durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükundur.  Paylaş
  Hareke üç tanedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  NÛN-İ SÂKİN Üzerinde hareke bulunmayan cezimli nûn'a denir.  MÎM-İ SÂKİN Üzerinde hareke bulunmayan cezimli mim'e denir.  HARF-İ MED (Uzatma Harfi)
  Üç tanedir:


 3. 3
  TENVİN Üç tanedir:


  Tenvin, nunlamak; yani "nun" sesiyle okumak demektir.  KASR Kısaltmak demektir. Uzatmadan okumak anlamına gelir. Okuyuşta aslolan kısa okumaktır. Uzatmak için bir sebep bulunmadıkça uzatma yapılmaz. Meselâ:

  Bu kelime "Eee vee lee" şeklinde okunamaz. 4. 4
  MED Uzatmak demektir. İki çeşittir: 1. Tabii Med (Medd-i Tabii): Bir harfin önüne harf-i med gelirse, o harf uzatılarak okunur. Buna, medd-i tabii; yani tabii med denir.

  Tabii med hareke uzunluğunun iki katı uzatılır. Buna "bir elif miktarı" denir.

  2. Fer'î Med: Tabii med'de ziyâde yapılarak meydana gelen "Med"dir.
  Tabii med, bir elif miktarı uzatıldığı halde, fer'î med 2, 3 veya 4 elif miktarı uzatılır. Fer'î Med'in yapılabilmesi için iki sebep vardır. Buna "Sebeb-i Med" denir. SEBEB-İ MED "Tabii Med"di, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebidir. İki tanedir:
 5. 5
  FER'î MED'LER 1. Medd-i Muttasıl: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede,"sebeb-i med"den "hemze" bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.


  Medd-i Muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir. 2. Medd-i Munfasıl: "Harf-i med"den sonra ayrı kelimede "sebeb-i med"den "hemze" bulunursa, Medd-i Munfasıl olur.


  Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâcip değildir, câizdir. 3. Medd-i Lâzım: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "sebeb-i med"den "lâzım sükun" bulunursa, Medd-i Lâzım meydana gelir.

  Medd-i Lâzım, dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir. 4. Medd-i Ârız: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "ârızî sükun" bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir.

  Medd-i Ârız'ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir. 5. Medd-i Liyn: "Harf-i liyn"den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir. Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan dir. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.

  "Medd-i liyn"de uzatma, liyn harfi üzerinde yapılır, harekede değil.

  Not: "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn, medd-i ârız'a benzer. "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn, medd-i lâzım'a benzer.
hareke,  harekeler kaç tanedir,  med harfleri kaç tanedir,  sebebi med kaç tanedir,  hareke kaç tanedir,  harfi med kaç tanedir,  harekeler kaç tanedir ve nelerdir