Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Tecvid: Kur'ân-ı Kerîm'de Bulunan İşaretler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tecvid: Kur'ân-ı Kerîm'de Bulunan İşaretler

  Reklam
  Hangi işaret hangi anlama gelir


  1. Bu gördüğünüz şekil, sûre başlarında bulunur. İçinde sûrenin adı, âyet sayısı ve nerede nâzil olduğu yazılır.

  2. Hizib gülleri. Bu şekil, cüz başlarını, secdeleri ve hizipleri belirtmek için kullanılır.
  20 sayfaya bir cüz denir. Her 20 sayfada bulunur ve içinde yazar.  Her cüz 4 hizbe ayrılır. Her cüzün ¼'ünde bu şekil içerisinde yazılmış olarak görürüz.


  Bir de Kur'an-ı Kerîm'de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu ayetleri belirtmek için yine aynı şekil o ayet hizâsına konur ve içinde yazar.


  3. Med-Kasr işaretleri
  Med işareti hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.

  Kasr işareti hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.

  4. Vasl işareti


  Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.

  5. Katı' işareti


  Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.

  6. Vasıl nûnu


  Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.

  7. Harfi


  Kur'an-ı Kerîm'de harfiyle yazıldığı halde gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.

  8. Secavendler
  Ayetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.


  Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.
  Mutlak vakıf: Durulması evlâdır.
  Câiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak evlâdır.
  Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek evlâdır.
  Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.
  Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.
  Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur'an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.


  Paylaş
  Tecvid: Kur'ân-ı Kerîm'de Bulunan İşaretler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  bilgiler için Rabbim razı olsun. 3. 3
  bilgilerimizi tazeledik RABBİM razı olsun 4. 4
  Allah razı olsun......kurandaki işaretler ve anlamları,  kurandaki işaretlerin anlamları,  kurandaki işaretler,  secavendler ve anlamları,  tecvidleri gösteren kuran,  tecvit işaretleri,  tam vakıf tecvid