Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Tecvid: Fer'î Med'ler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tecvid: Fer'î Med'ler

  Reklam
  FER'î MED'LER


  1. Medd-i Muttasıl: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede,"sebeb-i med"den "hemze" bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.


  Medd-i Muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.

  2. Medd-i Munfasıl: "Harf-i med"den sonra ayrı kelimede "sebeb-i med"den "hemze" bulunursa, Medd-i Munfasıl olur.


  Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâcip değildir, câizdir.

  3. Medd-i Lâzım: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "sebeb-i med"den "lâzım sükun" bulunursa, Medd-i Lâzım meydana gelir.


  Medd-i Lâzım, dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.

  4. Medd-i Ârız: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "ârızî sükun" bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir.


  Medd-i Ârız'ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir.

  5. Medd-i Liyn: "Harf-i liyn"den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir. Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan dir. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.


  "Medd-i liyn"de uzatma, liyn harfi üzerinde yapılır, harekede değil.


  Not: "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn, medd-i ârız'a benzer. "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn, medd-i lâzım'a benzer.
  Paylaş
  Tecvid: Fer'î Med'ler Mumine Forum

fer i med,  feri med,  feri med nedir,  feri med ne demek,  feri medler,  tecvid medler ,  feri medler nelerdir