Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kuran cüzlerinin dağıtılarak hatim indirilmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran cüzlerinin dağıtılarak hatim indirilmesi

  Reklam
  Tolu halde hatim indirme Peygamberimiz döneminde yapıldığına dair bir rivayet bilmiyoruz. Ancak böyle bir uygulama caizdir.

  İslam dini ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir fatihayı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

  Nur Külliyatından “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

  Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)

  SiE


  Paylaş
  Kuran cüzlerinin dağıtılarak hatim indirilmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)

  Allah cc razı olsun...