Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushafa dokunmanın hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushafa dokunmanın hükmü nedir?

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;
  Şüphesiz, “Ona/Kur’an’a ancak temizler dokunabilir" (Vakıa, 56/79) mealindeki ayetin ilk ve en açık manası “Allah’tan Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed’e inen Kur’an vahyinin arılığını, duruluğunu bozan şeytan, cin gibi hiçbir müfsit yaratığın eli dokunmamış, fikri karışmamış, kuruntuları bulaşmamıştır..” şeklindedir.
  Ayette, “Kur’an’a ancak temizler dokunabilir” ifadesinin tercih edilmesi, manevî kirlilik sayılan abdestsizlik, cünüp ve hayız türü şeylere de işaret etmek için olduğunu söyleyen alimlerin bu görüşünün yanlış olduğu anlamına gelmez. Kur’an’ın açık hükmü yanında başka şeylere de delalet etmesi, sonsuz ilahî ilmin bir gereğidir.
  Bu ayeti farklı yorumlayanlar var ise de İslam alimlerinin ortak görüşü Kuran’a abdestsiz dokunmanın doğru olmadığıdır. Ancak abdesti olmayan birinin el dokundurmadan karşısında bulunan Kuran’dan okuması veya ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuması caizdir.
  Cünüp olan bir kimse ise Kuran’a el süremediği gibi onu okuyamaz da. Ayetelkürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse bunları dua niyetiyle okursa bir sakıncası olmaz. (bk. Hamdi Yazır, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam Fıkhı, IV. 157)
  - Alimler ayette geçen “la yemessuhu” (Kur’an’a dokunamazlar) ifadesini, görünürde ihbar cümlesi olmakla beraber, gerçekte bir inşa cümlesi olup bir nehiy/yasaklama ifadesi olduğunu düşünüyorlar. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/295)
  - İmam Nevevî de abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunu belirtmiş, delil olarak da ilgili ayeti ve şu hadisi vermiştir: Rivayete göre, Peygamber efendimiz, Hakîm b. Hizam’a hitaben: “Kur’an’a dokunurken mutlaka abdestli olmalısın” (Nevevî, el-Mecmu; 2/65)
  - Keza şafii alimleri Vakıa suresinin ilgili ayetinde yer alan “Tenzil” kavramının kesinlikle Mushafa işaret ettiği görüşündeler. Çünkü, bu kavram, Levh-i mahafuz’a değil, Hz. Peygambere indirilen Kur’an’a bakar. (bk. Nevevî, a.g.e, 2/72)
  - İmam Nevevî’nin belirttiğine göre, abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunda alimlerin ittifakı, icmaı vardır. İmam-ı azam, İmam-ı Malik, İmam-ı şafii, İmam-ı Ahmed b. hanbel de aynı görüştedir. (b k. Nevevî, a.g.e, 2/72)
  - Kur’an, indiği andan itibaren bir mushaf manasına da gelmiştir. Mekki surelerde de Kur’an’ın kitap olarak da anılması bunun göstergesidir. Çünkü, inen ilk ayetlerden itibaren Kur’an belli malzemelerin sayfalarına yazılmıştır. Mushaf kavramını sadece Medine’de inen ayetlere hasretmek açık bir yanlıştır. Çünkü, Medine’de inmiş surelerin toplamı sadece 28’dir. Onun için Vakıa suresindeki ayetin delaletini Mekki ollmasından dolayı kaldırmaya çalışmak isabetli değildir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushafa dokunmanın hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı dinlemek veya okumak isteyenler abdestsiz olmalarında bir sakınca yoktur. Fakat kurana dokunabilmek için abdest almak mecburidir. Diğer durumlarda kurana saygılı olmak için abdest almak daha iyidir.