Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Hafızlık Ve Kuran-ı Kerim okumak ile ilgili hadis-i şerifler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hafızlık Ve Kuran-ı Kerim okumak ile ilgili hadis-i şerifler

  Reklam
  ”Her kim Kuran’ı okur ve onu ezberler, böylece helalini helal, haramını da haram kabul ederse, Allah-u Teala onu bu sebeple cennete girdirir ve onu yakınlarından tamamına cehennemin vacip olduğu on kişiye şefaatçi kılar.” Tirmizi
  ”Her kim Kuran okur ve ondakilerle amel ederse, kıyamet gününde anne ve babasına bir taç giydirilecektir ki, güneş dünya evlerinde sizin aranızda olsaydı o taç o güneşten daha ışıklı olurdu.O Kuranla amel edenin kendisi hakkında ne dersiniz?” Ebu Davud
  ”Kuran ehline denilecektir ki oku, yüksel!Dünyada tertil eder olduğun gibi (yavaş yavaş, güzel güzel okuduğun gibi) tertil et.Zira senin derecen son okuyacağın ayet yanındadır.”
  Tirmizi
  Kur’an okuyan mümin, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir.Kur’an okumayan mümin ise tadı güzel olup kokusu olmayan kuru hurma gibidir.”Buhari
  ”Sizin en hayırlınız Kur’anı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir.”Buhari
  ”Ey Ebu Zer!Gidip Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmen, senin için yüz rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır.Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir mesele öğrenmen, bin rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır.” İbn-i Mace

  Bir başka Hadis'te ise: “Günde iki yüz ayeti düşünerek okuyan birisi kendi çevresindeki 7 kabire (ölen kimseye) şefaat edebilir.” (el-Burhan (Zerkeşi), c.1, s.462; Kenz-ul Ummal, c.1, s.477.) denilmetedir.
  Bir hadis-i şerifte hâfızların özelliği belirtilmekte ve Kur'ân'ı ezberlemek teşvik edilmektedir. Hz. Âişe'den nakledilen bu hadiste "Kuran'ı ezbeıleyerek okuyan hâfız kişi es-Seferetü'l Kirâm olan (vahiy getiren) meleklerle beraberdir" (Buhârî, Kitâbü't-Tefsir, 458) buyurulmaktadır.
  Kur'an-ı öğrenin, okuyun ve kolayınıza gelen yerleri okuyun. Muhammed'in (s.a.v) nefsi yed-i kudretinde olan Allah(celle celalüh)'a yemin ederim ki, onun unutulup gitmesi, bağlı devenin ipinden kurtulmasından daha çabuk olur. öğrenin, bilin ki, kim bir gecede (veya bir gün içerisinde) 50 ayet okursa, o, gafiller listesine yazılmaz. Kim gecede 100 ayet okursa, abidler arasına yazılır. Kim gecede 200 ayet okursa, ondan Kur'an davacı olmaz. Gecede 500 ila 1000 ayet okuyanlar ise, kendilerine cennette büyük makamlar ihsan edilmiş olarak sabahlar.

  - Ravi: Hazreti Enes (r.a.) *Sayfa 253, Hadis no:13  Paylaş
  Hafızlık Ve Kuran-ı Kerim okumak ile ilgili hadis-i şerifler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hafızlıkla ilgili Hadis-i Şerifler
  Cabir bin Abdullah (r.a) dan: “Hz Peygamber (sas) Uhud şehidlerin den iki kişiyi bir kefende birleştirir (ya bir kefene iki kişiyi sarar yada bir kefeni ikiye bölüp iki kişilik yapar) “Hangisi kuranı daha çok ezberine almıştır?” buyurdu. Kendisine bu ikisinden biri işaret edildiğinde, kabirdeki lahde önce onu koyar. “ben bunlar hakkında kıyamet günü şahitlik yapacağım” buyurdu. Yıkanmadan cenaze namazı kılınmadan kanlarıyla defnedilmesini emir buyurdu.” demİştir.
  Sahih-i buhari 676. Hadis
  Hz Aişe (ra)dan. Hz Peygamber (sas) “Kur’an’ı ezberinden okuyan kimsenin misali, vahiy kâtibi olan değerli ve güvenilir meleklerle beraberliktir. Kendisine zor geldiği halde Ku’an okumaya devam eden kimseye de iki sevap vardır.” buyurmuştur. (bu iki sevap, okuma zorluğundan dolayı karşılaştığı güçlük nedeniyle alacağı sevapla okuma nedeniyle alacağı sevaptır)
  Sahih-i buhari 1794. Hadis
  Ebu Hureyye (r.a) dan: “Hz Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur. “Ancak iki konuda imrenme (haset ) vardır. Bir kimse ki Allah kendisine Kur’an öğretmiş oda gece ve gündüz her vakitte Kur’an’ı okur, komşusu sesini duyarda: “keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de onun yaptığı gibi bende yapsaydım.” der . Diğer bir kimse ki Allah kendisine mal vermiş oda hak yolunda bunu tüketir, başka biriside: “ keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de onun yaptığı gibi bende yapsaydım.” der.
  Sahih-i buhari 1813. Hadis
  Hz Osman (r.a) dan: “Hz Peygamber (sas): Sizin en iyiniz Kur’an’ı öğrenen ve öğreten kimsedir.” buyurmuştur.
  Sahih-i buhari 1814. Hadis
  Abdullah b. Mes’ud (ra): “Hz Peygamber (sas) : Sizden birinizin: Şu kadar, şu kadar ayeti unuttum” demesi ne kötü bir şeydir. Tersine o unutmadı, unutturuldu. Sizler Kur’an’ı okuyup hatırda tutmaya çalışın. Çünkü Kur’an’ın, kişilerin göğsünden kaçıp gitmesi develerin kaçıp gitmesinden daha çabuktur.” buyurdu.” demiştir.
  Sahih-i buhari 1817. Hadis
  İbni Abbas (ra) rivayetle: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. “
  Riyazu’s salihin 1002. Hadis
  İbni Mesud (ra) rivayetle: “Kim Kur’an’ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir.” Riyazu’s salihin 1001. Hadis
  Abdullah İbni Amr İbni As (ra)dan rivayetle: “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: oku ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun gibi buradada tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır.”

  Riyazu’s salihin 1003. Hadis
  Ebu Hureyye (ra) rivayetle: “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”
  Riyazu’s salihin 1025. Hadis
  Ebu Ümame (ra) rivayetle: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.”
  Riyazu’s salihin 993. Hadis
  Nevvas İbni Sem’an (ra) rivayetle: “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Her ikiside kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar. “
  Riyazu’s salihin 994. HadisHafızlıkla ilgili bir sürü hadis,  peygamberimizi hafızlıkla ilgili hadisi şerifler