Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur’an Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

  Reklam
  I. Bilgi Yetersizliği
  a) Alan bilgisi eksikliği /Kur’an okuma/ tecvid ve tashih-i huruf eksikliği / meal ve anlama eksikliği
  b) Teknik ve ilke bilgisi eksikliği/ Yüzünden nasıl okutulur? Tecvid nasıl öğretilir? Harfler nasıl belletilir? Ezber Nasıl yaptırılır?
  c) Yan Bilgiler ve ileri bilgiler / Tefsir; itikat, amel, ahlak vb.

  II. Hocada Duruş Eksikliği
  a) otoriter/ müteşeddid/ katı duruş/ somurtkan- abûsen kamdarira… / velev künte fazzen ğalizal kalbi…
  b) vurdumduymaz tutum/ mütesahil tutum/ ciddiyetsizlik/ gevşeklik
  c) Çelişkili/istikrarsız duruş/ bir a bir b…
  d) İlim-amel birlikteliğinin olmaması
  e) Bilinç-şuur eksikliği-Taş gibi bir şahsiyet vs.
  III. Talebeyle İlişki
  a) Pedagoji eksikliği/ ferdi farklılıkları dikkate almama.
  1) Zekâ seviyesini dikkate almama (çok zeki- az zeki)
  2) Biyolojik-fizyolojik farklılıklar (zayıf- sağlıklı/yaş farklılığı)
  3) Kültürel ve çevresel farklılık (varoş-sosyete-orta direk)
  4) Tembel-çalışkan ayrımı
  5) Mekanik varlık değil- hisseden, düşünen, üzülen, seven vb. varlık
  6) Sosyal-asosyal/ dışa dönük-içe dönük
  b) Değer vermeme/ Aşırı değer verme/ orta yolu bulma
  c) Sevgisizlik/ muhabbetsizlik
  d) Sabırsızlık
  1) Karşılaştırma/ mukayese sendromu
  2) Zaaflarını ve eksiklerini ön plana çıkarma
  e) Ayrımcılık
  1) Cinsiyet ayrımı
  2) Zeki-zeki olmayan ayrımı
  3) Dünya görüşü ayrımı
  4) Ceza-mükâfatta ayrımcılık
  f) Cezada eşitsizlik:
  1) Sürekli ciddiyet ve otorite
  2) Sözlü şiddet/ şahsiyet ile oynama
  3) Fiili şiddet: Dayak / vurma/ falaka
  4) Cezanın suça eşitsizliği/ aşırılık
  g) Mükâfatlandırmada dengesizlik
  1) Önemsememe
  2) Yetersiz Mükâfat
  3) Aşırı Mükâfat
  4) Ayrımcılık
  ğ) Eğitsel etkinliklerin eksikliği
  1) Camide Kur’an okumalarını sağlama- aşır okutma/ müezzinlik yaptırma
  2) Törenler ve programlar yaptırmak/ Kur’an ziyafetleri
  3) Ödül ve sertifika törenleri yaptırmak
  4) Otoriter hocaları ve büyükleri ziyaret
  5) Yörenin mahir hoca ve kurralarını dinlettirmek
  6) Piknik ve geziler yaptırmak
  7) Spor etkinliklerine katılımlarını sağlamak
  8) Oyun ve eğlence yaptırmak
  9) Aileleriyle kamplar düzenlemek
  10) Parasal destek sağlayıp eğitsel etkinliklere hız verme
  IV. Ders İle İlgili Sorunlar
  a) Metodsuzluk
  b) Araç gereç eksikliği/ elektronik cihazlardan yararlanmamak
  c) İlkesizlik
  d) Seviyeyi tespit edememe / indirgeme problemi
  e) Kur’an öğretimiyle sınırlı olma (Böyle olmayıp dini ve hayatı da öğretmeye yönelik çalışmalı)
  f) Yaş farkına göre bilgilendirmeme
  V. Aile İle İlgili Sorunlar
  a) Aile desteğinin olmaması
  b) Aileleri bilgilendirmeme
  c) Aileleri yönlendirmeme/ evde ödevlerin takibinin yapılmaması
  d) Aileyi önemsememe
  VI. Fiziki Mekan (Cami-Kur’an Kursu) İle İlgili Sorunlar
  a) Mekânın boğuculuğu / ferah olmaması
  b) Araç gereçten yoksunluğu/ Elektronik görüntü ve ses teçhizatının bulunmaması
  c) Dağınıklık- Temizlikten yoksunluk
  d) Çocukların oyun ihtiyaçlarını giderecek bölümlerin bulunmaması
  VII. Diğer Sorunlar
  a) Hissiyat eksikliği: Kur’an’ı okurken herkes aynı duyguları hissetmez. Bazıları onu okumaktan büyük haz alırken, bazıları da onu zorla okurlar. Yine birtakım insanlar okumuş olmak için okurlar. Şüphesiz en güzel olanı da Onu ele alırken ve okumaya başlarken; en yüce duygulara, aşkla şevkle, ‘Allah’ın kitabını okuyorum’ manevi havasıyla okumak gerektiğidir.
  b) Manânın anlatılamaması: Burada en büyük iş ders veren hocalara düşmektedir. Ders anında metinle birlikte mananın da verilmesi; özellikle o anda yapılan veya seçilen bölümlerin manalarının verilmesi verimi arttıracaktır.
  c) Algılamada seviye farklılığı: Ders alan öğrenciler arasında her halükarda algılamada bir farklılık olacaktır. Ders hocası bu noktada dikkatli olup herkesin seviyesini gözeterek, kiminle nasıl ilgileneceğini ve nasıl ders anlatacağını ayarlayıp, dersini ona göre işlemesi gerekir.
  d) Motivasyon eksikliği: Öğrencinin derslere motive olması yine ders hocasına bağlıdır. Hoca ders anlatırken öğrencileri derse bağlayamıyor ve ders bir angarya içinde geçiyor veya ders birkaç kişiyle yapılıyor ya da ders sadece önceden bilenlerle yapılıyorsa bu dersten de bir şeyler beklemek imkânsızdır.
  e) Ehemmiyet eksikliği: Ders alan öğrenciler öğrenme noktasında gereken önem ve ehemmiyeti vermezlerse yine dersten istifadeleri söz konusu olamaz. Ele alınan bir işi ifa etmede ne kadar hassasiyet gösteriyor ve ehemmiyet veriyorsa o oranda verim artacaktır. Aksi halde bir kazançtan bahsedilemez.
  f) Öğrenci bulamama: Ders için öğrenci bulunamıyorsa; öğreticilerin “Bunun sorumlusu ben miyim?” diyerek bu sorunun cevabını kendilerinde araması gerekmektedir.
  alıntı  Paylaş
  Kur’an Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimi öğreten kişinin her şeyden önce sabırlı olması kuranı öğrenmek isteyen kişinin isteğini söndürmemesi gerekir. Allah rızası için yapıldığı için hiç bir ayrım yapılmadan hakkını vererek öğretilmesi gerekir.kurani kerim ogrenirken karsilasilan guclukler,  kuran ogrenirken karsilasilan guclukler,  yaz kuran kurslarında karşılaşılan problemler,  tecvit nasıl öğretilir,  KURANI KERİM ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR